Show simple item record

dc.contributor.authorDe Klerk, Barend Jen_US
dc.date.accessioned2010-08-04T15:38:22Z
dc.date.available2010-08-04T15:38:22Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.citationDE KLERK, B.J. 2009. Die Heilige Gees en gebed in die erediens. In die Skriflig, 43(3):629-647, Dec.[http://www.puk.ac.za/fakulteite/teologie/indieskriflig.html] [http://www.journals.co.za/ej/ejour_skrif.html]en_US
dc.identifier.issn1018-6441
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/3603
dc.description.abstractDie erediensgebed is by uitstek 'n pneumatologiese werklikheid: gebed is 'n gawe van die Heilige Gees. Die vraag wat in hierdie artikel aan die orde kom is: Watter beslissende funksie vervul die Heilige Gees in die elemente van die erediensgebede? Aspekte wat bespreek word, is die werk van die Heilige Gees in die erediensgebeure, veral wat betref die gebed en die wese van die erediens; die elemente van die erediensgebed; die gemeente se deelname aan die erediensgebede; en die verhouding van Skriflesing en prediking tot die erediensgebede. Die Gees bewerk die allerintiemste verhouding tussen die bidders en Christus en ook met God die Vader - dit is die trinitariese grond vir die erediensgebed. Gebed is die geestelike intree in God se heiligdom, die regstreekse aanspreek van God, die belydenis van die bidders en is die belangrikste deel van hulle dankbaarheid. In die gebed gaan dit bo alles om die eer van God. Elemente van die erediensgebed sluit eerbied en bewondering vir God (lofprysing) in asook dankbaarheid teenoor God (danksegging), sondebesef en berou (verootmoediging en skuldbelydenis), smeking wat selfs 'n klaaggebed kan wees, afhanklikheid en Christelike liefdesgesindheid (voorbidding). Die verhouding tussen Skriflesing, prediking en gebed, bewerk deur die kragtige werking van die Heilige Gees, is 'n kousale verhouding van gemeenskap met God in Christus met sy vergaderde gemeente deur openbaring tot belydenis en aanbidding.
dc.description.urihttp://search.sabinet.co.za/WebZ/Authorize?sessionid=0&next=ej/ej_content_skrif.html&bad=error/authofail.html
dc.publisherDie Gereformeerde Teologiese Vereniging
dc.titleDie Heilige Gees en gebed in die erediensen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record