Show simple item record

dc.contributor.authorPutter, Andriesen_US
dc.contributor.authorLotter, Georgeen_US
dc.date.accessioned2010-08-04T15:38:21Z
dc.date.available2010-08-04T15:38:21Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.citationPUTTER, A., & LOTTER, G. 2009. Voortgesette akademiese ontwikkeling van die AGS-pastoor: uitdagings in die nuwe millennium. In die Skriflig, 43(1):135-157, Apr. [http://www.puk.ac.za/fakulteite/teologie/indieskriflig.html] [http://www.journals.co.za/ej/ejour_skrif.html]en_US
dc.identifier.issn1018-6441
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/3597
dc.description.abstractIn hierdie artikel is die teologiese opleiding van die pastoor van die Apostoliese Geloof Sending (hierna die AGS) kursories ondersoek. Kwalitatiewe navorsing wat gedoen is met 'n gedeelte van die breër AGS-lidmate en wat deur die AGS se hoofkantoor geselekteer was, het gewys op die taak en rolverwagtings van die pastoor. Die navorsing het verder getoon dat pastore deurlopend toegerus moet word ten einde suksesvol aan al die rolverwagtings te kan voldoen. Ten einde 'n groter en duideliker beeld van die voortgesette opleiding van pastore te verkry, is 'n literatuurkontrole gedoen. Die literatuurkontrole het aangetoon dat teologiese opleiding wêreldwyd onder die loep kom en dat daar daadwerklik pogings aangewend word om toepaslike effektiewe opleiding in te stel. Die bevindings van die pastoor se teologiese opleiding, navorsingsondersoek en die literatuurkontrole, kan tot sinvolle riglyne vir voortgesette akademiese ontwikkeling bydra. Die doel van hierdie artikel is om aan te toon wat die huidige stand van teologiese opleiding binne die AGS is en om riglyne aan rolspelers te voorsien wat voortgesette akademiese ontwikkeling vir die pastoor behels. Dit sal pastore in staat stel om gemeentegroei te stimuleer en verskillende opleidingsbehoeftes te hanteer.
dc.description.urihttp://search.sabinet.co.za/WebZ/Authorize?sessionid=0&next=ej/ej_content_skrif.html&bad=error/authofail.html
dc.languageAfrikaans
dc.publisherGereformeerde Teologiese Vereniging
dc.titleVoortgesette akademiese ontwikkeling van die AGS-pastoor : uitdagings in die nuwe millennium


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record