Now showing items 10-10 of 10

    • Voorwoord 

      Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2017)
      In die 500ste herdenkingsjaar van die Hervorming en met die wete dat ’n artikel oor Luther in hierdie uitgawe van vir die Musiekleier verskyn, besoek ek toe ’n blog waar my oog die wonderlike trefreël vang: “Reformation ...