Now showing items 1-1 of 1

    • Voorwoord 

      Els, Gideon (Die Suider-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging, 2016)
      Wat is die lekkerste werk wat iemand kan hê? Ek dink ek kan met groot dankbaarheid sê: ORRELIS! Ek was bevoorreg om vir amper 28 jaar voltydse orrelis by die NG Gemeente Farrarmere in Benoni te wees. Daar is darem niks ...