Show simple item record

dc.contributor.authorSwanepoel, Jan
dc.date.accessioned2010-02-03T08:58:09Z
dc.date.available2010-02-03T08:58:09Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationSwanepoel, J. 2008. Die skoenlusmetode: 'n kritiese oorsig. Suid-Afrikaanse tydskrif vir natuurwetenskap en tegnologie, 27(3, Suppl 1):23-37. [https://journals.co.za/content/aknat/09/sup-1/EJC20283]en
dc.identifier.issn0254-3486 (Online)
dc.identifier.issn2222-4173
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/2811
dc.identifier.urihttp://search.sabinet.co.za/WebZ/images/ejour/aknat/aknat_supp1_2008_a3.pdf?sessionid=01-61574-1252365812&format=F
dc.identifier.urihttps://journals.co.za/content/aknat/09/sup-1/EJC20283
dc.description.abstractSedert die ontstaan van die skoenlusmetodologie, het dit beide 'n kragtige versameling oplossings gebied vir die praktiese gebruiker van statistiek , sowel as 'n ryk bron van teoretiese en metodologiese oplossings vir probleme in statistiek. In hierdie artikel word 'n oorsig gegee van onlangse ontwikkelings in die nie-parametriese skoenlusmetodologie, waar gekonsentreer word op basiese idees en toepassings instede van teoretiese oorweginge. Onderwerpe van belang sluit in statistiese fout, vertrouensintervalle, die dubbel-skoenlus, skoenluskalibrering, skoenlus parsiele aanneemlikheid, toepassing van die skoenlusmetode op gekompliseerde datastelle, die wilde skoenlus en die aangepaste skoenlusmetode. Die genoemde onderwerpe word bespreek onder onafhanklikheidsaannames van die data, 'n Onlangse belangrike ontwikkeling in die skoenlusmetodologie behels die toepassing van die skoenlus op afhanklike data. Onderwerpe wat onder hierdie aanname bespreek word, sluit die bewegende blokskoenlusmetode in sowel as die outoregressiewe sif-skoenlus
dc.description.abstractEver since its introduction, the bootstrap has provided both a powerful set of solutions for practical statisticians, and a rich source of theoretical and methodological solutions for problems in statistics. In this paper, a survey of some recent developments in the non-parametric bootstrap methodology is given, concentrating on basic ideas and applications rather than theoretical considerations. Topics include statistical error, confidence intervals, double bootstrapping, bootstrap calibration, bootstrap partial likelihood, bootstrapping complicated data sets, wild bootstrap and the modified bootstrap. The above topics will be discussed under the assumption of independent data. A major development of bootstrap methods recently has been their application to dependent data. Topics that will be discussed under this heading include the moving block bootstrap and the autoregressive sieve bootstrap
dc.languageother
dc.publisherAOSISen
dc.subjectBootstrap Statistiese fout Vertrouensinterval Onafhanklike en afhanklike data
dc.subjectCalibration
dc.subjectLikelihood
dc.subjectStatistical error
dc.subjectConfidence interval
dc.subjectIndependent and dependent data
dc.subjectSkoenlus
dc.subjectKalibrering
dc.subjectAanneemlikheid
dc.subjectOnafhanklike en afhanklike data
dc.titleDie skoenlusmetode: 'n kritiese oorsig
dc.title.alternativeThe bootstrap methodology : a critical review
dc.typeArticleen
dc.contributor.researchID10177507 - Swanepoel, Jan Willem Hendrik


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record