Now showing items 1-5 of 5

  • Die tug oor ampsdraers : 'n kerkregtelike en kubernetiese studie 

   Visser, Jan (North-West University (South-Africa), 1982)
   No Abstract available
  • Ekklésia en meerdere vergaderinge 

   Du Plooy, Andries Le Roux (North-West University (South Africa) , Potchefstroom Campus, 1979)
   Die Woord van God openbaar aan ons duidelike beginsels oor die wese, gesag en karakter van die meerdere vergadering. In die tyd van die reformasie is daar onder leiding van die Woord en Gees op kerklike vergaderinge ...
  • Kerkreg en kerkorde in die lig van God se reg en orde vir sy Kerk 

   Smit, Cornelis Johannes (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1985)
   Church Polity and Church Order IN THE LIGHT OF GOD'S RIC HT AND ORDER FOR HIS CHURCH The aim of this study was to determine the nature and the meaning of church polity and church order in the light of God's right and order ...
  • Kerkverband : 'n gereformeerd–kerkregtelike studie 

   Du Plooy, Andries Le Roux (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1982)
   The expression ecclesiastical fellowship (= kerkverband) is of special importance and particular significance in the reformed churches. It is also true that reformed theologians differ greatly about the exact meaning and ...
  • Die stryd om kerklike eenheid onder die Afrikaners in Argentinië, 1915-1954 

   De Bruyn, Frans Roelf Petrus (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1979)
   No abstract available