Now showing items 1-2 of 2

  • AGS-pastore se belewing van pastorale druk en hul hantering daarvan 

   Joubert, D. (North-West University, 2018)
   Die roeping tot voltydse Christelike bediening stel unieke uitdagings aan die pastor as persoon. Alhoewel die pastor weliswaar bevrediging daaruit kan put, is die aard van Christelike bediening baie veeleisend. Buiten die ...
  • Pastorale berading aan tieners wat in romantiese verhoudings gemanipuleer word 

   Stoker-Braun, L.J. (North-West University (South Africa) , Potchefstroom Campus, 2015)
   When romantic teenage relationships become destructive, it can be extremely harmful to one or both parties involved. Through empirical research, it was shown that the destructive influence of manipulation is significant ...