Now showing items 1-2 of 2

  • Afrikaanssprekende kinders se eerste vorm-betekenis-passings 

   Brink, Regina Catharina (North-West University (South Africa) , Potchefstroom Campus, 2017)
   In Afrikaans is nog min navorsing gedoen oor hoe kinders hul eerste taal verwerf. Eerstetaalverwerwing kan beskryf word as die aanleer van die fonologie, morfologie, leksikon, sintaksis en semantiek (en pragmatiek) van 'n ...
  • Die "swakste lede" in Paulus se liggaam-metafoor : 'n grammaties-historiese studie 

   Goede, Hendrik (North-West University, 2004)
   The problem investigated in this study is the following: What is a valid interpretation and translation of µέλη άσθνέρα in 1 Corinthians 12:22? This problem can only be solved if Paul's body metaphor in 1 Corinthians 12 ...