Now showing items 1-1 of 1

    • Models of scholarship in the reformed tradition 

      Coletto, Renato (2002)
      Hierdie studie is 'n vergelyking en evaluering van sekere "modelle" vir Christelike wetenskap wat voorgestel en ontwikkel is deur Reformatoriese denkers (in sommige gevalle vanaf die 1930s ). Hierdie modelle het die ...