Now showing items 1-1 of 1

    • Die verhouding tussen taal en sosiale integrasie in Suid-Afrika 

      Kruger, C. (North-West University, 2018)
      Suid-Afrika bestaan uit 'n komplekse linguistiese landskap wat superdivers van aard is. As meertalige land met 11 amptelike tale kan linguistiese akkommodasie nie altyd tussen swart en wit Suid-Afrikaners plaasvind nie. ...