Now showing items 1-2 of 2

  • Afrikaanssprekende kinders se eerste vorm-betekenis-passings 

   Brink, Regina Catharina (North-West University (South Africa), Potchefstroom Campus, 2017)
   In Afrikaans is nog min navorsing gedoen oor hoe kinders hul eerste taal verwerf. Eerstetaalverwerwing kan beskryf word as die aanleer van die fonologie, morfologie, leksikon, sintaksis en semantiek (en pragmatiek) van 'n ...
  • Die verhouding tussen verhaal en metafoor in Agaat (Marlene van Niekerk) 

   Venter, Hester Elzebet (2009)
   The novel Agaat by Marlene van Niekerk is a highly complex text. One of the most compelling aspects of the novel is the way in which the author constructs an underlying metaphorical grid which determines the composition ...