Now showing items 6646-7784 of 7784

   Subject
   Stative predicates [1]
   Stative verbs [1]
   Stats SA [1]
   Statutêre maatskaplike werk [1]
   Statutêre sorg [1]
   Statutory care [1]
   Statutory financial reporting practices [1]
   Statutory social work [1]
   Statutory social worker [1]
   stedelike [1]
   Stedelike Suid-Afrika [1]
   Steenberg, Elsabe. Boom, bomer, boomste [1]
   Stel, Willem Adriaan van der, 1664-1733 [1]
   Stellenbosch Local Municipality [1]
   stelselbenadering [1]
   Stelselteorie [1]
   Stemming [1]
   Stemmingsmusiek [1]
   stemreg [1]
   Stereotipes [1]
   Stereotipiese uitbeelding [1]
   Stereotypes [1]
   Stereotypical portrayal [1]
   Sterflikheid [1]
   Sterktebenadering [1]
   Sterkteperspektief [1]
   Sterktes [1]
   Steve Larson [2]
   Steven Cohen [1]
   stigma [1]
   Stigmatisation [1]
   Stigmatisering [1]
   Stilte [1]
   Storie [1]
   Storielyn [1]
   Stories [1]
   Storievertelling [1]
   Story [1]
   Storyline [1]
   Storytelling [2]
   Straatkinders [1]
   Strateeg [1]
   Strategic alignment [1]
   Strategic alliances [1]
   Strategic communication [2]
   Strategic communication management [6]
   Strategic communication management theory [1]
   Strategic conservation communication [1]
   Strategic CSR [1]
   Strategic environmental assessment (SEA) [1]
   Strategic management [1]
   Strategic Partnership [1]
   Strategic partnerships [1]
   Strategies [2]
   Strategiese Bestuur [1]
   Strategiese kommunikasie [1]
   Strategiese kommunikasiebestuur [5]
   Strategiese sosiale netwerke [1]
   Strategist [1]
   Strategy [1]
   Strategy and leadership [1]
   Streeksgeskiedenis [1]
   Street children [2]
   stremmende faktore van lewenskwaliteit [1]
   Strength perspective [2]
   Strength-based activities [1]
   strengthening the self [1]
   Strengths [1]
   Strengths approach [1]
   Strengths perspective [1]
   Stres [3]
   Stress [15]
   stress [1]
   Stress assignment [1]
   Stress management [1]
   Stress rules [1]
   Strop/pe [1]
   Structural elements [1]
   Structural equation model [1]
   structuralism [1]
   Structure [1]
   Structure elements [1]
   Structured play therapy [1]
   Struikelblok [1]
   Struktuur [1]
   Struktuurelemente [1]
   Student attitudes [1]
   Student characteristics [1]
   Student diaries [1]
   Student journals [1]
   Student pianist [1]
   Student Rag Community Service (SRCS) [2]
   student recruitment [1]
   Student success [2]
   Student writing [1]
   Student(s) [1]
   Studente [3]
   Studente - Psigologie [2]
   Studente Jool Gemeenskapsdiens (SJGD) [2]
   Studenteaanpassing [1]
   Studentebewegings [1]
   Studentesukses [1]
   Students [7]
   Students - Psychology [2]
   Studie en onderrig [1]
   Studiegewoontes en -houdings [1]
   Study guide [1]
   Study habits and attitude [1]
   Style [1]
   Sub judice rule [1]
   Sub-cultural language [2]
   Sub-cultural linguistic vitality measuring instrument [1]
   Subclinical eating disorder [1]
   Subclinical eating disorders [1]
   Subject specific [1]
   Subjective experience [1]
   Subjective experiences [1]
   Subjective health perceptions [1]
   Subjective perceptions [1]
   Subjective well-being [3]
   Subjectivism [1]
   subjectivism [1]
   Subjectivity [1]
   Subjektiewe ervaring [1]
   Subjektiewe persepsies [1]
   Subjektiewe welstand [2]
   Subkliniese eetversteurings [1]
   Sublieme [1]
   Sublime [1]
   Subordinaat [1]
   Subordinate [1]
   Subsidiarity principle [1]
   Substance [1]
   Substance abuse [2]
   Substance dependency [2]
   Substitute care [1]
   Subtitler training [1]
   Subtitles [1]
   Subtitles, [1]
   Subtitling [3]
   subtitling [1]
   Sudan [3]
   Sudan-Politics and government-1985- [1]
   Sudanese [1]
   Suffering [1]
   Suggestions for language editing [1]
   Suicidal behaviour [1]
   Suicidal ideation [1]
   Suicide [3]
   Suicide attempt [1]
   Suicide attempt/attempted suicide [1]
   Suid Afrikaans Polisie Diens [1]
   Suid- Afrikaanse konteks [1]
   Suid-Afrika [24]
   Suid-Afrika se beleid vir hoër onderwys [1]
   Suid-Afrikaanse grondwet [1]
   Suid-Afrikaanse kiesstelsel [1]
   Suid-Afrikaanse klaviermusiek [1]
   Suid-Afrikaanse media [1]
   Suid-Afrikaanse munisipaliteite [1]
   Suid-Afrikaanse Polisiediens [1]
   Suid-Afrikaanse politiek [1]
   Suid-Afrikaanse protesmusiek [1]
   Suid-Afrikaanse regsstelsel [1]
   Suid-Afrikaanse vokale musiek [1]
   Suider-Afrika [1]
   Suite [1]
   Sunday Sun [1]
   Sunday World [1]
   Superdiversity [2]
   Superordinaat [1]
   Superordinate [1]
   Supervisie [2]
   Supervision [2]
   Supervisor [1]
   Supervisor behaviour [1]
   Supervisor support [1]
   Supplementary education [1]
   Supplementary instruction [1]
   Support [11]
   Support branches [1]
   Support function of supervision [1]
   Support group [1]
   Support strategy [1]
   Support systems [1]
   Supportive needs [1]
   Supportive treatment [1]
   Supports services [1]
   Surface acting [1]
   surrealism [1]
   Surveillance [2]
   Survival analysis [1]
   Survivors [1]
   survivors [1]
   Sustainability [3]
   sustainability [1]
   Sustainability development reporting [1]
   Sustainable development [7]
   sustainable development [1]
   Sustainable development goals [1]
   Sustainable development goals (SDGs) [1]
   Sustainable economics [1]
   Sustainable upliftment [1]
   Swangerskap [2]
   Swart kultuur [1]
   Swart onderwysers [1]
   Swartafrikaans [1]
   Swartes - Beroepsopleiding [1]
   Swartes - Onderwys [1]
   Swazi adolescents [1]
   Sycamore Tree Project (STP) [1]
   Sydney Field [1]
   Syllable structure [1]
   Syllabus [2]
   Syllabus Design [1]
   Syllabus-design [2]
   Symbolic corporate identity [1]
   Symbolic Interactionism [2]
   Symbolic interactionism [1]
   Symbolism [4]
   Symmetric two-way communication [1]
   Symmetrical two-way communication [1]
   Synod decisions [1]
   Syntactic development [1]
   Syntactic reordering [1]
   Syntactical analysis [1]
   Syntax [2]
   Synthesis [1]
   Syrinx [1]
   Systemic functional grammar [1]
   Systemic Functional Linguistics [1]
   Systemic-developmental model [1]
   Systems [2]
   Systems and processes [1]
   Systems theory [6]
   systems theory [2]
   T-unit [1]
   T.S. Eliot [1]
   Taakskap [1]
   Taal [1]
   Taal alkulturasie [1]
   Taalfunksies [1]
   taalhoudings en persepsies [1]
   Taalidentiteit [1]
   Taalkontak [1]
   Taalkunde [1]
   Taalnorme [1]
   Taalpraktisyn [1]
   Taalregister [1]
   taalregte [1]
   taalrepertoire en identiteit [1]
   Taaluniekheid [1]
   Taalverandering [1]
   Tabloid journalism [1]
   Tabloidisation [2]
   Tabloids [2]
   Tacit and explicit knowledge [1]
   Takeholder relationship management [1]
   Taksidermie [1]
   Taksonomie [1]
   Talent Management [1]
   Talented students [1]
   Tanning [1]
   Taoism [1]
   Taoto [1]
   Target audience [1]
   Tasbare erfenis [1]
   Task-based syllabus [1]
   Task-based Syllabus Design [1]
   Tasks [1]
   Taskscape [1]
   Taung [1]
   Taxidermy [1]
   Taxonomy [1]
   Teacher [2]
   teacher [1]
   Teacher and learner convictions [1]
   Teacher development [1]
   Teacher development strategies [1]
   Teacher identity [1]
   Teacher morale [1]
   Teacher stress [1]
   Teacher Stress Inventory (TSI) [2]
   Teacher students [1]
   Teacher Training [1]
   Teacher-learner relationship [2]
   Teachers [2]
   Teaching [2]
   Teaching activities [1]
   Teaching aids [1]
   Teaching approach [1]
   Teaching method [1]
   Teaching methods [1]
   Team adaptability and decision-making [1]
   Team building [1]
   Team leadership [1]
   Team teaching [1]
   Teams [1]
   Technical aspects [1]
   Technician [1]
   Technikon education [1]
   Techno-scientific rationality [1]
   Technological acceptance model [1]
   Technological society [1]
   Technology [4]
   Technology Acceptance Model [1]
   Technology multimedia [1]
   Technology recycling [2]
   Technology-enhanced learning [1]
   Technology-enhanced. [1]
   Technostress [1]
   Teen pregnancy [1]
   Teenage girl/teenage boy [1]
   Teenage mothers [1]
   Teenage pregnancy [2]
   Tegnikus [1]
   Tegnologie [2]
   Tegnologieherwinning [1]
   Tekanyetso [1]
   Teks [1]
   Tekskritiek [1]
   Teksredigering [1]
   Tekstuele wêreld(e) [1]
   Telematic [1]
   Televisie [1]
   televisie [1]
   Television [1]
   television [1]
   Television adaptation [1]
   Television series [1]
   Temperament [1]
   Temporal expression [1]
   Temporal reference [1]
   Temporary safe care [1]
   Temporele beskrywing [1]
   Tempus [2]
   Tenofovir [1]
   Tense [2]
   Teoretiese benaderings [1]
   Teorie van Beredeneerde Optrede (TBO) [1]
   Teorie van die self [1]
   Teorie van kennis [1]
   Teorie van Self-determinasie [1]
   Terapeutiese dienste [1]
   Terapeutiese effek [1]
   Terapeutiese intervensie [2]
   Terapeutiese medium [1]
   terapeutiese proses [1]
   Terapeutiese verhouding [1]
   Teriantroop [1]
   Termination of pregnancy [1]
   Territoriality principle [1]
   Terry Pratchett [1]
   Tertiary education [3]
   Tertiary music education (subject Music Education) and the Net Generation [1]
   Tertullian [1]
   Tertullianus [1]
   TESOL [1]
   Test suite [1]
   Testing [1]
   Tevredenheid [1]
   Text [3]
   Text editing [1]
   Text editor/editing [1]
   Text internal corrective [1]
   Text linguistics [2]
   Text message [1]
   Text transformation [1]
   text types [1]
   Text-linguistics [1]
   Textbook [1]
   Textual accessibility [1]
   Textual actual worlds [1]
   Textual analysis [1]
   Textual criticism [1]
   Textuelle reale Welt(en) [1]
   Texture of evaluation [1]
   Thaïs [1]
   that-complementiser [1]
   The actual world [1]
   The Biographer’s Tale (2000) [1]
   The Black Tie Ensemble [1]
   The Book of Illusions [1]
   The child [1]
   The complexities of the context within which HIV pre and post test counselling [1]
   The English Patient [1]
   The eudaimonic turn [1]
   The frame [1]
   The gift [1]
   The Good Soldier [1]
   The Island of the Day Before [1]
   The L2 self [1]
   The Little White Bird (1902) [1]
   The long silence of Mario Salviati [1]
   The Lord of the Rings [1]
   The New York Trilogy [1]
   The occult [1]
   The palimpsest [1]
   The Return of the King [1]
   The sacred [1]
   The Self [1]
   The spiritual sublime [1]
   The state [1]
   The Story of an African Farm [1]
   The sublime [1]
   The Sympathizer [1]
   The Tenant of Wildfell Hall (1848) [1]
   The trade union Solidarity [1]
   The world Englishes Enterprise [1]
   The writing process [1]
   Theatre [1]
   Theism [1]
   thematic analysis [1]
   Thembu [1]
   theology [1]
   Theology‐based approach [1]
   Theoretical analysis [1]
   Theoretical approaches [1]
   Theoretical writing insights [1]
   Theory [1]
   Theory and practice of language editing [1]
   Theory of knowledge [1]
   theory of musical forces [1]
   Theory of poetry [1]
   Theory of Reasoned Action (TRA) [1]
   Theory of self [1]
   Therapeutic effect [1]
   Therapeutic intervention [1]
   Therapeutic medium [1]
   Therapeutic outcomes [1]
   therapeutic process [1]
   Therapeutic relationship [2]
   Therapeutic services [1]
   Therapist [1]
   Theriantrope [1]
   Third delegation [1]
   Third space [1]
   Thongs (riems) [1]
   Thoughts [1]
   Three-act structure [1]
   Three-dimensional power [1]
   Thriving [1]
   Throat-strap (strop/s) [1]
   Thusong service centres [1]
   Tienerseuns [1]
   Tim Ingold [1]
   TIMBL [1]
   Time [2]
   Time and memory [1]
   Time in (installation) art [1]
   Time management [1]
   Time perspective [1]
   Time study [1]
   Time Use Survey [1]
   Timoteus [1]
   Timothy [1]
   Tipe verhoudings [1]
   Titfunti emkhatsini wetfu (The shadows between us) [1]
   Titus [1]
   Tlharamololo [1]
   Tlokwe City Council [1]
   Tlokwe Local Municipality [1]
   to-infinitive marker [1]
   Toerisme-blik [1]
   Toetsing [1]
   Toilet facilities [1]
   Toiletfasiliteite [1]
   Tokai-park [1]
   Tokenisation [1]
   Tolerance [2]
   Tolking [1]
   tolking, tolkopleiding [1]
   Tolkmodusse en -funksies [1]
   Tom Lanoye [2]
   Tom Spanbauer [1]
   Tomatis [1]
   Tomatis listening programme [1]
   Tomatis method [3]
   Tomatis metode [1]
   Tone [1]
   Toorberg [1]
   Top-down and bottom-up approach [1]
   Topular text [1]
   Torture [1]
   Total Quality Management [1]
   Total wellness [1]
   Totalitarian [2]
   Totem [1]
   Totemism [1]
   Totemisme [1]
   Tourism-South Africa-North-West [1]
   Touristic gaze [1]
   Township [1]
   township [1]
   Township theatre [1]
   Tractability [1]
   Tractatus [1]
   Tradisionele Afrika kultuur [1]
   Tradition [1]
   Traditional African culture [1]
   traditional healers [1]
   traditional health legislation [1]
   traditionalism [1]
   Tragedy [1]
   Training [2]
   Training and development [1]
   Training data [1]
   Training programme [4]
   Training programmes [1]
   Trans-cultural curriculum [1]
   Trans-disciplinary history [1]
   Transaction [1]
   Transactional leadership [1]
   Transamerica [1]
   Transcendentalism [1]
   Transfer [2]
   Transformasie [3]
   Transformation [6]
   transformation [1]
   Transformation procedures [1]
   Transformational leadership [1]
   Transformative and complex leadership [1]
   Transformative paradigm [1]
   Transformative piano teaching [1]
   Transformerende paradigma [1]
   Transgressing (textual) boundaries [1]
   transimmanence [1]
   Transisie en maatskaplike werker [1]
   Transition [1]
   Transition and social worker [1]
   Transition experiences [1]
   Transitioning [1]
   Translanguaging. [1]
   Translatability [1]
   Translation [5]
   Translation & culture [1]
   Translation and intertextuality [1]
   Translation categories [1]
   Translation expertise [1]
   Translation product [1]
   Translation strategies [1]
   Translation studies [1]
   translation studies [1]
   Translation theory [3]
   Translation universals [1]
   Translation-induced language change [1]
   Translator profile [1]
   Translators' subjectivity [1]
   transmedia [1]
   Transmigration [1]
   transnasionalisme [1]
   Transnational [1]
   Transnational Activism [1]
   Transnational citizenship [1]
   Transnational history [1]
   Transnational social realm [1]
   Transnationalism and trans nationality [1]
   Transparency [1]
   Transparency and accountability [1]
   Transport (riding) industry [1]
   Transport (ry) bedryf [1]
   Transport authority [1]
   Transport executive [1]
   Transport legislation [1]
   Transportation [1]
   Transposition [1]
   Transracial foster care [1]
   Transtextual detective [1]
   Transvaal [4]
   Transvaal (South Africa) [1]
   Transvaal (Suid-Afrika) [1]
   Transvaal Universiteit Kollege (TUK) [1]
   Transvaal University College (TUC) [1]
   Transvaal War [1]
   Trauma [11]
   Trauma causing factors [1]
   Trauma counselling program [1]
   Trauma dynamics [1]
   Trauma processing [1]
   Trauma resolution [1]
   Trauma spectrum manifestation [1]
   Trauma theory [2]
   Trauma-veroorsakende faktore [1]
   Traumaresolusie [1]
   Traumateorie [2]
   Traumatic SCI [1]
   traumatic sexualisation [1]
   Travel and boundaries [1]
   Travel prose [1]
   Travel story [1]
   Travel-cost approach [1]
   Travels in the Scriptorium [1]
   travestie [1]
   Treatment [2]
   Treatment regimen [1]
   Tree symbolism [1]
   Treebank [1]
   Trekos [1]
   Trektoerusting [1]
   Trial [1]
   Triangulation [2]
   Triangulering [1]
   Tribal authorities [1]
   Tribal authority [1]
   Tribal bond [1]
   Trickster [2]
   Trickster story [1]
   Triekster [2]
   Trieksterverhaal [1]
   Trinity College of London [1]
   Triomf [1]
   Tripartite Alliance [1]
   Tripartite partnership [1]
   Tropes [1]
   Trust [2]
   Trustworthiness [1]
   Trypan blue [1]
   Tsa Lapeng [1]
   Tsenang! [1]
   Tsetse (Mafikeng, South Africa)-Economic conditions [1]
   Tsonga community [1]
   Tswana [1]
   Tswana (African people) [1]
   Tswana Literature [1]
   Turnover [1]
   Turnover intention [1]
   Tussengeneerasieverhoudings [1]
   Tussengenerasie verhoudinge [1]
   TV series [1]
   Tweede Vryheidsoorlog, 1899-1902 [1]
   Tweerigting-simmetriese kommunikasie [1]
   Tweerigtingkommunikasie [2]
   Twitter [2]
   Twitter bemarking [1]
   Twitter marketing [1]
   Two way communication [1]
   Two-way communication [1]
   two-way communication [1]
   Two-way symmetrical communication [5]
   Two-way symmetrical communication theory [1]
   Two-way symmetrical public relations' model [1]
   Tyberiadis [1]
   Tyd [1]
   Tyd en geheue [1]
   Tydsuitdrukking [1]
   Type 1 Diabetes Mellitus [1]
   Type of relationship [1]
   Types of conflict [1]
   typography [1]
   Ubuntu [3]
   Ubuntugogy [1]
   UCTD [1]
   Uganda [1]
   Uhlolo lwamantombazana [1]
   Uit die blou van onse hemel [1]
   Uitbranding [1]
   Uitnemendheid-teorie [1]
   Uitnemendheidsteorie [1]
   Uitreikprogramme [1]
   uitsaaitaal [1]
   Uitsaaiwese [1]
   Uitvallers [1]
   Ulysses [1]
   Umheimlich (Freud) [1]
   Unaccompanied cello [1]
   Unbounded text [1]
   Unconfessed [1]
   Unconscious [2]
   Unconventional Political Participation [1]
   Under-five mortality [1]
   Underachievement [1]
   Undergraduate Students [1]
   Understanding [1]
   underwater cultural heritage (UCH) [1]
   Undocumented migrants [1]
   Unemployed parents [1]
   Unemployment [3]
   unemployment [1]
   Unequally yoked [1]
   UNESCO [1]
   UNESCO Convention on the Protection of UCH [1]
   Uniqueness seeking [1]
   United Kingdom [1]
   United Nations peacekeeping [1]
   United Nations Resolution 1769 (2007) [1]
   Universiteit [1]
   Universiteit van Leiden [1]
   Universiteitstudente [1]
   Universiteitsverlaters [1]
   Universities [2]
   University incubators [1]
   University of Botswana-Employees [1]
   University of Leyden [1]
   University of Pennsylvania (Penn) [1]
   University rugby players [1]
   University setting [1]
   University Students [1]
   University students [1]
   Unmarried pregnancy [1]
   Unpaid care work [1]
   unpaid work [1]
   Unplanned Caesarean section [1]
   Unpublished fiction [1]
   Unstructured play [1]
   Unter dem Kalanderbaum [1]
   Untitled filmstills series [1]
   Untold [1]
   Untold / alternative stories / narratives [1]
   Unwelcome/unplanned/unexpected pregnancy [1]
   Urban [1]
   urban [2]
   Urban development [1]
   Urban South Africa [1]
   Urbanisation [2]
   Usage-based theory [1]
   User patterns [1]
   User profile [1]
   Users [1]
   Utalitarianism [1]
   Utilitarisme [1]
   Vaal River [1]
   Vaal Triangle in Gauteng [1]
   vaardigheidskole [1]
   Vaders [1]
   Vaders se ervaring [1]
   Vakbond Solidariteit [1]
   Valensiemorfeem [1]
   Validation [4]
   Validation argument [1]
   Validation framework [1]
   Validity [9]
   Validity -- South African context [1]
   Valse behoeftes [1]
   Value interpretation [1]
   Value representation [1]
   Values and characteristics [1]
   Values in Action Inventory of Strengths [1]
   Van Coillie [1]
   Van Niekerk, Dolf. Skrik kom huis toe [1]
   Varieties [1]
   Variety status [1]
   Vascular dysfunction [1]
   Veelrassige pleegsorg [1]
   Veelvuldige gevallestudie [1]
   Veelvuldige verliese [1]
   Veerkragtigheid [2]
   VEGF-A [1]
   Veilige internet gebruik [1]
   Veld [3]
   Veld fires [1]
   Veldteorie [3]
   Verantwoordelikhede [1]
   verantwoordelikheid [1]
   Verbatim [1]
   Verbeelding [1]
   Verbruikerskultuur [1]
   Verbs [1]
   Verdraagsaamheid [1]
   Vereeniging [1]
   Vereenvoudigde Nederlandse Spelling (VNS) [1]
   Verenigde Nasies Resolusie 1769 (2007) [1]
   Verenigde Nasies vredesoperasie [1]
   Verhaalterapie [1]
   Verhoogvrees [1]
   Verhoor [1]
   Verhouding tussen ’n vader en ’n leergestremde kind [1]
   Verhoudingkultiveringstrategieë [1]
   Verhoudings [2]
   Verhoudingsbestuur [6]
   Verhoudingsbestuur-teorie [1]
   Verhoudingshanteering [1]
   Verhoudingskenmerke [1]
   Verhoudingskwaliteite [1]
   Verhoudingswelstand [1]
   Verhoudinguitkomste [1]
   verkiesings [1]
   Verkragter [1]
   Verkragting insidente [1]
   Verlies [1]
   Vermaak [1]
   Verryking [1]
   Versorger [4]
   versorger [1]
   versorgers [1]
   Versorgers se ervaring [1]
   Versorging [1]
   Versplintering [1]
   Verstandelik gestremde kinders - Onderwys [1]
   versterking van die self [1]
   Vertaalkunde [1]
   Vertaling [1]
   verteenwoordigende demokrasie [2]
   vertelinstansie [1]
   verteller [1]
   Vertellersperspektief [1]
   Vertelling [1]
   Vertraging [1]
   Verwaarlosing [1]
   Verwagte uitkomste [1]
   Verwagtinge [1]
   Verwysing [1]
   Vetsug [1]
   Vhembe [1]
   VIA-IS [1]
   Viability [1]
   Victim [3]
   Victimization [1]
   Victims of crime [1]
   Victims of crimes [1]
   victims of domestic violence [1]
   Victor Turner [1]
   Victorian context [1]
   Victorian dwelling [1]
   Victorian fiction [1]
   Victorian literature [1]
   Victorian period [1]
   Vierskaar [1]
   Viet Thanh Nguyen [1]
   View of reality [2]
   Views [1]
   VIGS [2]
   Village [1]
   Violence [4]
   violence [1]
   Violence against women [1]
   Violence exposure [1]
   Violence related gunshot wounds [1]
   Violent exposure [1]
   Virginity [1]
   Virginity testing [1]
   Virtual public sphere [1]
   Virtual realities [1]
   Virtual support and counselling [1]
   Virtue [1]
   Virtuele steun en berading [1]
   Vision [1]
   Visions of community projects [1]
   Visitors [1]
   Visual [1]
   Visual communication [1]
   Visual Disability [1]
   Visual identity [1]
   Visual Impairment [1]
   Visual intrusion [1]
   Visual literary theory [1]
   Visual narratology [1]
   Visual problems [1]
   Visual pursuit [1]
   Visual values [1]
   Visuele gestremdheid [1]
   Visuele kommunikasie [1]
   Visuele narratologie [1]
   Vocabulary [1]
   Vocal ornamentation [1]
   Voice-over [1]
   Voices of children [1]
   Vokale ornamentasie [1]
   Volhoubaarheid [1]
   Volhoubare ontwikkeling [1]
   Volhoubare opheffing [1]
   Volhoubare-ontwikkeling [1]
   Volksdanse - Lesotho [1]
   Volkskongres 1934 [1]
   Volksverhaal [1]
   Vollenhoven, D. H. Theodoor (Dirk Hendrik Theodoor),|d1892-1978 [1]
   Voltooide deelwoord [1]
   Volunteer [1]
   volunteer [1]
   Volunteer - Service center for the aged [1]
   Volunteer coordinators [1]
   Volunteering [1]
   Volunteers [4]
   Volwasse vroue [1]
   voorbereidheid [1]
   Voorbereiding [1]
   Voordele [1]
   Voorkoming [1]
   voorkoming [1]
   voorkomingsgerigte dienslewering [1]
   Voorkomingsprogramme [1]
   Voorkoms [1]
   Voorligting in hoër onderwys [1]
   Voorprosessering [1]
   Voorsiening en onderhoud [1]
   Voorskoolse kinders [1]
   Voorskrifhervullings [1]
   Voorspelling van akademiese prestasie [1]
   Vooruitgangsgeloof [1]
   Vorm-betekenis-passings [1]
   voter trust [1]
   Vowel quality [1]
   Vowels [5]
   Vox Studiosorum Studenten Weekblad [1]
   VPOS-konstruksie [1]
   Vredefort Dome [1]
   Vreemdelingetaal [1]
   Vriendskap [1]
   Vroeë adolesensie [1]
   Vroeë adolessensie [2]
   Vroeë adolessent [2]
   Vroeë adolessente [2]
   Vroeë kerkgeskiedenis [1]
   Vroeë Kinderontwikkeling [1]
   Vroeë kinderontwikkeling [1]
   Vroeë kinderontwikkeling (VKO) [1]
   Vroeë Kinderontwikkelings-programme (VKOP) [1]
   Vroeë Kinderontwikkelingsentrum [1]
   vroeë-adolessente dogters [1]
   vroeëkinderontwikkelingsprojekte [1]
   Vroue in mynwese [1]
   Vrouedigters [1]
   vrouepoësie [1]
   Vroulik [1]
   vroulike identiteit [1]
   Vrye orrelwerke [1]
   vryetyd [1]
   Vryetydsaktiwiteite [1]
   vryetydservaring [1]
   vryetydspersepsies [1]
   Vryheid van spraak [1]
   Vrystaat [1]
   Vrywilliger [1]
   Vrywilligers [2]
   VSA [1]
   Vulnerability [1]
   vulnerability [1]
   Vulnerable [2]
   Vulnerable children [1]
   Vyf fasette van mindfulness [1]
   Waarderingsondersoek [1]
   Waarderingsperspektief [1]
   Wagon-whip [1]
   Walter Battiss [1]
   Walters, M. M., 1930- [1]
   Ward committees [1]
   Ward committees (WC) [1]
   Wash basin [1]
   Water activity [1]
   Water history [1]
   Water hulpbron [1]
   Water Management Area (WMA) [1]
   Water Management Institutions (WMIs) [1]
   Water pollution [1]
   Water research [1]
   Water resource [1]
   Water resources [1]
   Water Sector Reforms [1]
   water security [1]
   Water service authority [1]
   Water Services [1]
   Water services [2]
   Water supply [2]
   Watkin Tudor Jones [1]
   Way of living [1]
   Weak State [1]
   Weak/Strong State [1]
   Web-based [1]
   Web-chaost [1]
   Web-gebaseerd [1]
   Weberian state [1]
   Website [1]
   Websites [1]
   Webtuiste [1]
   Webtuistes [1]
   Wedding band [1]
   Weermaggesinne [1]
   Weerstand [2]
   weerstandbiedendheid [1]
   Weerstandige gedrag [1]
   Weeskinders [1]
   WEF nexus [1]
   WEF nexus security [1]
   Weg! [1]
   WegRy [1]
   WegSleep [1]
   Weight over-concern [1]
   Weights of evidence [1]
   Welcome to Hard Times [1]
   Weldoener [1]
   Welfare [1]
   Well-being [24]
   well-being [3]
   Well-being perspective [1]
   Wellbeing [3]
   Wellness [2]
   Wellness Centre [1]
   Welstand [14]
   Welsyn [1]
   welsyn [1]
   wenty-Minute-Setswana [1]
   Werk [1]
   Werk-gesin balans [1]
   Werklikheidsbeeld [1]
   Werknemers [2]
   Werknemerverhoudings [1]
   Werksbegeestering [1]
   Werkseienskappe [1]
   Werkservaring [1]
   Wes-Transvaal (South Africa) [1]
   Wes-Transvaal (Suid-Afrika) [1]
   West Rand [1]
   Western architectural styles [1]
   Western Cape Provincial Government [1]
   Western culture [1]
   Western Province of Zambia [1]
   Wet op Rampbestuur (57/2002) [1]
   Wetenskaplike rassisme [1]
   Wêrelde en ruimte [1]
   White identity [1]
   White Paper on Intelligence [1]
   White settlers [1]
   White South African English [2]
   White South African English (WSAE) [1]
   White, Patrick, 1912-1990 [1]
   whiteness [1]
   whose task it is to counsel, inform [1]
   wil [1]
   Wilderness [1]
   Wilderness - Expedition [1]
   Willem Anker [2]
   Willem Boshoff [1]
   Willem Brakman [1]
   William Gibson [1]
   William Spanos [1]
   Williams syndrome [1]
   Wilma Stockenström [1]
   Wim Henderickx [1]
   WIN platform [1]
   Wives [1]
   Wolf [1]
   Wolwedans in die Skemer [1]
   Women [5]
   women [1]
   Women in development [1]
   Women in drama [1]
   Women in mining [1]
   Women in public life [1]
   Women's magazines [2]
   Women's rights [2]
   Women’s experiences [1]
   Woonperspektief [1]
   Woordkunsinisatiewe [1]
   Woordsoortetikettering [1]
   Word [1]
   Word art initiatives [1]
   Word recognition [1]
   Word stress [1]
   Words [2]
   Work [1]
   Work engagement [6]
   Work ethics [1]
   Work ethics of teachers [1]
   Work experience [1]
   Work life [1]
   Work measurement [1]
   Work satisfaction [2]
   Work study [1]
   Work-family balance [1]
   work-life balance [1]
   Workplace [3]
   Workplace bullying [1]
   Workplace Dimensions [1]
   World Café [1]
   World Café Method [1]
   World Café method [2]
   World Englishes [5]
   world Englishes [1]
   World heritage site [1]
   World view [1]
   World War I [1]
   World's Fair and The Waterworks [1]
   worlds [1]
   Worlds and space [1]
   Worldview [2]
   wou [1]
   WoW dungeons [1]
   WoW fantasy [1]
   Writer [2]
   Writing [2]
   Writing pedagogy [1]
   Writing quality [1]
   Writing rating scales [1]
   Writing techniques [1]
   Written Standard Afrikaans [1]
   WSAfE [1]
   wykskomitees [1]
   Xenophobia [1]
   Xers [1]
   Xhosa [2]
   Xhosa grammar [1]
   XLE [1]
   Yellow press [1]
   Yoke [1]
   Yoke-pin (skey) [1]
   young adult [1]
   Young adult learners [1]
   Young adulthood [2]
   Young adults [5]
   young adults [2]
   Young beginner [1]
   Young black adults [1]
   Young children [2]
   Young female adults [1]
   Young offenders [1]
   Young people [1]
   Young pianists [1]
   Younger employees [1]
   Younger people [1]
   Youth [9]
   youth [1]
   Youth at Risk [1]
   Youth characters [1]
   Youth literature [4]
   Youth novel [1]
   Youth novels [1]
   Youth-at-risk [1]
   Yves Klein [1]
   Zakes Mda [1]
   Zamdela cluster [1]
   ZAR [1]
   Zefrikaans [1]
   Zeitgeist [1]
   Zen [1]
   Zimbabwe [3]
   Zimbabwean English [1]
   Zimbabwean migrants [1]
   Zimbabwe’s mining sector [1]
   Zimbardo time perspective inventory [1]
   Zuid Afrikaansche Republic [1]
   Zuid Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst [1]
   Zuid-Afrikaansche Republiek [2]
   Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Lettere en Kuns [1]
   Zulu [1]
   Zulu-speakers [1]
   Ἰουδαϊκὴ Ἀρχαιολογία [1]
   ‘Dream’ projects [1]
   ‘Spoeling’ [1]
   “Christabel” [1]
   “The Rime of the Ancient Mariner” [1]