Now showing items 1-2 of 2

  • Entrepreneurskaponderrig vir leerders met leerprobleme 

   Van der Merwe, Abraham Stephanus (Potchefstroom University for Christian Higher Education, 1999)
   This research investigates the education of entrepreneurship to learners with learning difficulties. It is important to keep in mind the rights and possibilities of a learner with learning difficulties. Two entrepreneurship ...
  • Storievertelling as onderrigstrategie ter versterking van gemeenskapsidentiteit 

   Van der Vyver, C. (North-West University, 2018)
   Die navorser het ‘n bruingemeenskap in die Wes-Kaap waargeneem wat gebuk gaan onder ‘n negatiewe identiteit veroorsaak deur armoede en al die sosio-ekonomiese probleme rakende armoede, soos beleef deur heelwat gemeenskappe ...