Now showing items 1831-4403 of 4403

   Subject
   Jaarlikse Nasionale Assesseringsvraestelle [1]
   Jeugweerbaarheid [1]
   Job access [1]
   Job creation [1]
   Job motivation [4]
   Job Satisfaction [1]
   Job satisfaction [8]
   Job Stress [1]
   Job stress [4]
   job-related affective wellbeing [1]
   Job-related factors [1]
   Johannesburg South District [1]
   Journals [1]
   Junior traffic training centres [1]
   juridical-psychological [1]
   Justice [1]
   Kaap die Goeie Hoop [2]
   KABV (kurrikulum en assesserings verklaring) [1]
   Karaktersterktes [1]
   Kategorisering van faktore [1]
   Kavango region [1]
   Kennis [2]
   Kennis op die horison [1]
   Kennis van inhoud en die kurrikulum [1]
   Kennis van inhoud en leerders [1]
   Kennis van inhoud en onderrig [1]
   Kennis van leeromgewing [1]
   Kennis- en praktykstandaarde vir wiskunde (KPSW’s) [1]
   Key concepts [1]
   keyboard skills [1]
   Keyboarding [1]
   KHAT [1]
   Kinder- en jeugliteratuur [1]
   Kinder-en-jeugsentrum [1]
   Kindergarten [2]
   Kindergarten children [1]
   Kindergarten teacher [1]
   Kinderontwikkeling [2]
   Kinders [2]
   Kindertuin [1]
   Kinematics concepts [1]
   Kinematics graphs [2]
   Kirkpatrick evaluation [1]
   Klank [1]
   Klasbesoek [1]
   Klaskamerassessering [1]
   Klaskamerdiskoers [1]
   Klaskamergesprekvoering [1]
   Klaskamerkommunikasie [1]
   Klaskamerpraktyk [1]
   Klaskamerpraktyke [1]
   Kleuterskole [2]
   Knowledge [5]
   Knowledge about the curriculum [1]
   Knowledge acquisition [1]
   Knowledge and practice standards [1]
   Knowledge at the mathematical horizon [1]
   knowledge improvement [1]
   Knowledge of content and learners [1]
   Knowledge of content and teaching [1]
   Knowledge of content and the curriculum [1]
   Knowledge of education law [1]
   Knowledge productivity [1]
   Kognisie [2]
   Kognisie by kinders [1]
   Kognitief [1]
   Kognitiewe denke [1]
   Kognitiewe hulpbronne [1]
   Kognitiewe leer teorie [1]
   kognitiewe ontwikkeling [1]
   Kognitiewe Teorie vir Leer met Multimedia [1]
   Kognitiewe vaardighede [1]
   Kohesie [1]
   Kohesiemerkers [1]
   Kohlberg, Lawrence, 1927- [1]
   Kolleges [1]
   Kommunikasie [4]
   Kommunikasievaardigheid [1]
   Kommunikasievrees [1]
   Konjunksie [1]
   Konsentriese ekologiese sisteme [1]
   Konseptuele ontwikkeling [1]
   Konseptuele verstaan [1]
   Konseptuele-teoretiese raamwerk [1]
   Konstruktivisme [1]
   Kontakklasse [1]
   Kontrole [1]
   Koöperatiewe basisgroepe [1]
   Koöperatiewe leer [3]
   Korea [1]
   Koreaanse Christendom [1]
   Koreaanse kerkopvoeding en -onderwys [1]
   Korean Christianity [1]
   Korean church education [1]
   kort-leerprogramme [1]
   Kousaliteit [1]
   Krag [1]
   Krag Konsep Register [1]
   Krag-wanbalans [1]
   Krathwohl’s taxonomy [1]
   Kritiese denke [1]
   kritiese denke [1]
   kritiese menseregte geletterdheid (HRLit) [1]
   Kritiese teorie [1]
   Kultuur [1]
   kultuurhistoriese aktiwiteitsteorie [1]
   Kultuursensitief [1]
   Kurrikulum [5]
   kurrikulum [2]
   Kurrikulum 2005 [1]
   Kurrikulum studies [1]
   Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklaring [1]
   Kurrikulum-implementering [1]
   Kurrikulumhersienings [1]
   Kurrikulumkennis [1]
   Kurrikulumontwikkeling [1]
   Kurrikulumontwikkeling vir maatskaplike geregtigheid [1]
   Kurrikulumstudies [1]
   Kwalifikasies [1]
   Kwalitatiewe benadering [1]
   Kwalitatiewe navorsing [2]
   Kwalitatiewe navorsingsontwerp [1]
   Kwaliteit [1]
   Kwaliteit van programme [1]
   Kwaliteit van werkslewe [1]
   Kwaliteitsbestuur [1]
   Kwaliteitsbestuursbeginsels [1]
   Kwantitatiewe analiese [1]
   Kwantitatiewe navorsing [1]
   Labour force [3]
   Labour law [6]
   Labour market [2]
   Labour relations and promotional posts [1]
   Labour relations in education [1]
   Labour rights [1]
   Laerskool-/ aanvangsskool hoofde [1]
   laissez-faire leadership style [1]
   Landelik [1]
   Landelike laerskole [1]
   Language [2]
   Language acquisition [1]
   language acquisition [1]
   Language and thought [1]
   Language backlog [1]
   Language barriers to learning [1]
   Language enrichmen [1]
   Language learning strategies [1]
   Language of Learning and Teaching [1]
   Language of learning and teaching [1]
   Language of learning and teaching (LOLT) [1]
   Language processing and interaction [1]
   Language proficiency [2]
   language proficiency [1]
   Language profile [1]
   Language skills [1]
   Language skills and academic achievement [1]
   Language socialization [1]
   Language teachers [1]
   Language usage [1]
   Languages [1]
   Large classes [1]
   large classes [1]
   LASSI-HS [1]
   latent variable modelling [1]
   Law [1]
   Law determinants [1]
   law of delict [1]
   Laws [1]
   Le Chatelier se beginsel [1]
   Le Chatelier’s principle [1]
   Leader empowerment behaviour [1]
   Leaders [1]
   Leadership [15]
   Leadership and School management [1]
   leadership behaviour [1]
   Leadership development [3]
   leadership dimensions [1]
   leadership grids [1]
   Leadership model [1]
   Leadership qualities [1]
   leadership qualities [1]
   leadership strategies [1]
   Leadership style [1]
   Leadership styles [3]
   leadership styles [3]
   Leadership styles competency framework (LSCF) [1]
   Leadership theories [1]
   Leading [1]
   Learner [8]
   learner [1]
   Learner achievement [2]
   Learner activities [1]
   learner and workshop safety [1]
   Learner discipline [2]
   Learner diversity [1]
   Learner empowerment [1]
   Learner engagement [1]
   Learner involvement [1]
   Learner leadership [1]
   Learner misconduct [1]
   Learner motivation [1]
   Learner participation [1]
   Learner performance [2]
   Learner safety [1]
   Learner support [2]
   Learner textbooks in Mathematics [1]
   Learner-centred [1]
   Learners [13]
   learners [1]
   learners and parents [1]
   Learners misconduct/student misconduct [1]
   Learners school discipline [1]
   Learners with ASD [1]
   Learners with barriers to learning [1]
   Learners with special educational needs [2]
   Learnerships [4]
   Learning [17]
   learning [1]
   Learning - functions [1]
   Learning / school readiness [1]
   Learning ability [1]
   learning accounting [1]
   Learning activities [1]
   Learning agility [1]
   Learning and Cultural Agility Programme [1]
   Learning and teaching [1]
   Learning and teaching of mathematics [1]
   Learning and teaching through problem solving [1]
   Learning area [1]
   Learning area technology [1]
   Learning areas [1]
   Learning barriers [1]
   Learning challenges [1]
   Learning community [2]
   Learning context [1]
   Learning difficulties [2]
   Learning disabilities [3]
   Learning disabled [1]
   Learning disabled children [1]
   Learning environment [2]
   Learning environment and classroom norms [1]
   Learning environments [2]
   Learning experience [1]
   Learning intentions [1]
   Learning Management Systems [1]
   Learning methods [1]
   Learning motivation [1]
   Learning organisation [1]
   Learning outcomes [1]
   Learning packages [1]
   Learning paradigm [1]
   Learning performance / achievement [1]
   Learning preferences [1]
   Learning problems [1]
   Learning progressions [1]
   Learning propensity assessment device [1]
   Learning skills [1]
   Learning strategies [5]
   learning strategies [2]
   Learning style diversity [1]
   Learning support [2]
   Learning support material [1]
   Learning task [1]
   Learning technology integration [1]
   Learning theories [4]
   Learning with technology [1]
   Learning-strategies [1]
   Learning/teaching strategy [1]
   Lecture vs ICT [1]
   Lecturer development [1]
   Lecturer professional status [1]
   Lecturer rights protection [1]
   Lecturer roles [1]
   Lecturer security [1]
   Lecturer teaching responsibilities [1]
   Lecturer working conditions [1]
   Lecturers [3]
   Leer [6]
   Leer deur reflektering [1]
   Leer en onderrig van Wiskunde [1]
   Leer- en onderrigstrategieë [1]
   Leerder [4]
   Leerderondersteuning [2]
   Leerderprestasie [1]
   Leerders [3]
   Leerderwangedrag [1]
   Leerervaring [1]
   Leergang [1]
   Leergangbeplanning [1]
   Leergeremde kinders [2]
   Leergeremde kinders - Psigologie [1]
   Leergeremdheid [1]
   Leergestremdheid [1]
   Leerhindernisse [1]
   Leerlingbemagtiging [1]
   Leerlingbetrokkenheid [1]
   Leermotivering [1]
   Leeromgewing [1]
   leerondersteuningsentrum [1]
   Leerondersteuningsmateriaal [1]
   Leerpakkette [1]
   Leerprobleme [1]
   Leerprogressie [1]
   Leertegnologie integrasie [1]
   Leerteorieë [1]
   Leervermoë [1]
   Lees [2]
   Lees (Elementêr) [1]
   Lees - Remediërende onderrig [1]
   Leesbegrip [4]
   Leesgeletterdheid [1]
   Leeshoeveelheid [1]
   Leeskomponente [2]
   Leesmetodes [1]
   Leesmodel [1]
   Leesmotivering [1]
   Leesonderrig [1]
   Leesonderrig benaderings [1]
   Leesstrategieë [1]
   Leestegnieke [1]
   Leesvaardighede en prosodie [1]
   Leesvermoë [1]
   Leesvlotheid [1]
   Legal accountability [1]
   Legal determinants [3]
   Legal determinants of the right to education [1]
   legal duty [1]
   Legal duty of care [1]
   legal liability [2]
   legal rights approach [1]
   Legal risk management [1]
   Legal subjectivity [1]
   Legality [1]
   Legislation [4]
   legislation [1]
   Legislation and policy [1]
   Leierskaap en Skoolbeheer [1]
   Leierskap [4]
   Leierskap - Studie en onderrig [2]
   Leierskapontwikkeling [1]
   Leierskapstyl [2]
   Leksikale kohesie [1]
   Lesbeplanning [1]
   Lesson plan [1]
   Lesson planning [1]
   Lesson study [2]
   Lesson study process [1]
   Level descriptors-learner responses [1]
   Lewensoriëntering [1]
   Lewensvaardighede [4]
   lewensvaardighede [1]
   Lewensvaardighede-onderwyser [1]
   Lewensvaardigheid [1]
   Lewensvatbaarheid [1]
   Lewenswetenskappe [1]
   Lewenswetenskappe-onderwys [1]
   Lexical cohesion [1]
   Liability [2]
   Liability for school accidents [1]
   Liddeelneming [1]
   Liefde vir tegnologie [1]
   Life Design [1]
   Life design narrative inquiry [1]
   life design narrative inquiry [1]
   Life Enhancing Values [1]
   Life enhancing values [1]
   Life Orientation [7]
   Life orientation [4]
   Life orientation educator [1]
   Life orientation needs [1]
   Life Sciences [1]
   Life Skills [3]
   Life skills [7]
   life skills [1]
   Life skills-teacher [1]
   Life-skills [1]
   Lifelong learning [1]
   Lifestyle choices [1]
   Liggaam en gees [1]
   Liggaamlike Opvoeding [1]
   Liggaamsopvoeding [2]
   Liggaamsopvoeding - Suid-Afrika [1]
   Liggaamsopvoeding - Suid-Afrika - Geskiedenis [1]
   Liminality [1]
   Limited English proficiency (LEP) [1]
   Limited intellect [1]
   Linguistic development [1]
   Linguistieke ontwikkeling [1]
   listening [1]
   Listening profile [1]
   listening skills [1]
   Literacy [3]
   Literacy levels [1]
   Literature [1]
   Literature review [2]
   Little resistance in OFS schools [1]
   Lived experiences [1]
   Living Theory [1]
   Living theory [2]
   Living values [1]
   Local instructional theory [1]
   Local theory [1]
   Logical thinking [1]
   Logiese denke [1]
   Loopbaan/beroepsbehoeftes [1]
   Loopspruit - Kliniekskool [1]
   Low performing [1]
   Lower leg injuries [1]
   Lower levels of language [1]
   Loyd and Gressard Computer Attitude Survey (CAS) [1]
   LSEN classes [1]
   LTSM evaluation [1]
   luister [1]
   Luisteronderrig [1]
   luistervaardighede [1]
   Lyfstraf [1]
   M-learning [1]
   M-leer [1]
   Maatskaplik gestremde kinders - Onderwys [1]
   Macro-ergonomics [1]
   Magsmisbruik [1]
   Mainstream [1]
   Mainstream education [1]
   Mainstream school [1]
   Mainstream Schools [1]
   Mainstreaming [1]
   Male [4]
   male [1]
   Man/Men [1]
   Manage [1]
   Management [18]
   Management and assessment [1]
   Management by objectives [1]
   Management development [1]
   Management leadership [1]
   Management of assessment [1]
   Management of diversity [1]
   Management of healthy environments [1]
   Management of job satisfaction [1]
   Management of networks [1]
   Management personnel [1]
   Management science-Study and teaching (Secondary) [1]
   Management strategies [1]
   Management strategy for role conflict [1]
   Management style [1]
   Management styles [1]
   Management training [1]
   Management- and business model [1]
   Managerial leadership [2]
   Managers of change [1]
   Managing [4]
   Managing diversity [1]
   Manifestation of diversity [1]
   Manifestations of cohesive devices [1]
   Manual therapy [1]
   many attempts to introduce an effective appraisal system [1]
   Marginalisasie [1]
   Marginalisation [1]
   Married [1]
   masculinity [1]
   math problem-solving [1]
   Mathematical achievement [2]
   Mathematical background [1]
   Mathematical competence [1]
   Mathematical competency [2]
   Mathematical comprehension [1]
   Mathematical content knowledge [1]
   Mathematical content knowledge for teaching [1]
   Mathematical cycle of influence [1]
   Mathematical discourse [1]
   Mathematical improvement [1]
   Mathematical knowledge acquisition [1]
   Mathematical knowledge for teaching [2]
   Mathematical learning strategies [1]
   Mathematical literacy [1]
   Mathematical literacy teacher training programmes [1]
   Mathematical performance [1]
   Mathematical problem solving [1]
   Mathematical proficiency [1]
   Mathematical vocabulary [1]
   Mathematics [15]
   mathematics [2]
   Mathematics (Maths) [1]
   Mathematics (Maths) language [1]
   Mathematics (Maths) teachers [1]
   Mathematics -- Study and teaching (Secondary) -- South Africa -- Itsoseng. [1]
   Mathematics achievement [4]
   Mathematics and language [2]
   Mathematics and second language [1]
   Mathematics and teaching [1]
   Mathematics and technology [1]
   Mathematics anxiety [5]
   Mathematics attitude [1]
   Mathematics beliefs [1]
   Mathematics classrooms [1]
   Mathematics conceptualisation [1]
   Mathematics confidence [1]
   Mathematics content knowledge [1]
   Mathematics drop-out rate [1]
   Mathematics education [9]
   Mathematics in engineering studies [1]
   Mathematics learner [1]
   Mathematics learning [8]
   mathematics learning [1]
   Mathematics performance [1]
   Mathematics promotion requirements [1]
   Mathematics register [1]
   Mathematics tasks [1]
   Mathematics teacher [4]
   mathematics teacher [1]
   Mathematics teacher education [4]
   Mathematics teachers' beliefs [1]
   Mathematics teaching [6]
   mathematics teaching [1]
   Mathematics teaching-learning [1]
   Mathematics vocabulary [1]
   Mathematics-Study and teaching (Middle school) [1]
   Mathematics-Study and teaching (Secondary) [1]
   Mathematics-Study and teaching (Secondary)-South Africa-Itsoseng [1]
   Maths drop-out rate [1]
   meaning [1]
   Meaningful learning [1]
   Measurement instrument [1]
   measurement invariance [1]
   Mechanism [1]
   Media [1]
   Media selection [1]
   Media usage model for History [1]
   Mediation [3]
   Medium of instruction [2]
   Meetinstrument [1]
   Meetkunde [1]
   Mensereg tot onderwys [1]
   Menseregte [3]
   Menseregte Opvoeding [1]
   Menseregte-onderrig [1]
   Menseregte-onderwys [1]
   Menseregtewaardes [1]
   Menslike hulpbronontwikkeling [1]
   Menslikehulpbronontwikkeling [1]
   Menswaardigheid [2]
   Mental health [1]
   Mentee [1]
   Mentor [1]
   mentor [1]
   Mentoring [2]
   Mentoring leader [1]
   Mentoring models [1]
   Mentorship [2]
   mentorship [1]
   mentorship programme [1]
   Mentorskap [1]
   mentorskap [1]
   Mentorskapmodel(le) [1]
   mentorskapprogram [1]
   Meta-approach. [1]
   Meta-cognition [2]
   Meta-cognitive [1]
   Meta-cognitive strategies [1]
   Meta-teoretiese begrondinge [1]
   Meta-theoretical underpinnings [1]
   Metacognition [11]
   metacognition [1]
   Metacognition strategies [1]
   Metacognitive knowledge [1]
   metacognitive knowledge [1]
   Metacognitive language [1]
   Metacognitive locale [1]
   Metacognitive network [1]
   metacognitive regulation [1]
   Metacognitive strategies [1]
   metacognitive strategies [1]
   Metacognitive teaching and learning strategy [1]
   Metacomprehension [1]
   Metakognisie [5]
   Metakognitiewe strategieë [1]
   Methodology [1]
   Metodologie [1]
   Micro-ergonomics [1]
   Microcomputer-based methods [1]
   middle childhood [1]
   Middle-born children [1]
   Min weerstand in OVS-skole [1]
   Mind maps [1]
   Minderhede [1]
   Mini-education system [1]
   Minority group [1]
   Minority rights [1]
   Misbruik [1]
   Misconceptions [5]
   Misconduct [3]
   mission [1]
   MIV/VIGS epidemie [1]
   Mixed method research [1]
   Mixed methods research [1]
   Mixed schools [1]
   Mixed-method approach [1]
   Mixed-method research approach [2]
   Mmixed-methodology [1]
   Mobbing [2]
   Model [6]
   Models [1]
   Models for parental involvement [1]
   Modern technologies [1]
   Modernisation [1]
   Modernisering [1]
   Modernism [1]
   Modimolle Sistrict [1]
   Modularisation [1]
   Monitoring [2]
   Moral education [2]
   Moral education (Secondary) [1]
   Moral education|-South Africa-Bojanala West [1]
   Moral values [1]
   Morale [2]
   Morality [1]
   Morals [1]
   Mother [1]
   Mother tongue education [1]
   Mother tongue learner [1]
   Mother tongue speaker [1]
   Mother tongue/Home language [1]
   Motivation [15]
   Motivational level [1]
   Motivering [7]
   motivering [1]
   Motor proficiency [1]
   Motor skills development [1]
   Motoriese behendigheid [1]
   Motoriese vaardigheid [1]
   Motoriese vaardigheid - Toetsing [2]
   Moving image [1]
   Mpumalanga [1]
   MRQ [1]
   Multi-faceted intervention programs [1]
   Multi-level intervention programme [1]
   Multi-level strategies [1]
   Multi-sensoriese leesbenaderings [1]
   Multicultural [1]
   Multicultural education [4]
   Multicultural guidance [1]
   multiculturalism [1]
   Multikultureel [1]
   Multikulturele onderwys [1]
   Multikulturele voorligting [1]
   multilingualism [1]
   Multimedia [5]
   Multimedia instruction [1]
   Multimedia learning [2]
   Multimedia-based professional development and Information Technology teachers [1]
   Multimedia-gebaseerde professionele ontwikkeling en Inligtingstegnologie-onderwysers [1]
   multimodal [1]
   Multiple intelligences [1]
   Musculoskeletal disorders [1]
   Music [2]
   Music and classroom atmosphere [1]
   Music support [1]
   Music support programmes [1]
   Musical [1]
   Musical production [1]
   Musical theatre [1]
   Musiekterapie [1]
   mutual support [1]
   Nalatigheid [2]
   Nambië [1]
   NAMCOL [1]
   Namibia [4]
   Namibia climate change education [1]
   Namibia curriculum [1]
   Namibian context [3]
   Namibië [2]
   narratief-photovoice [1]
   Narratiewe elemente [1]
   Narrative elements [1]
   Narratives [1]
   Nasionale jaarlikse assessering [1]
   Nasionale Kwalifikasieraamwerk [1]
   National curriculum policy [1]
   National Curriculum Statement [1]
   National determinants [1]
   National education system [1]
   National Qualification Framework [1]
   Natural helpers [1]
   Natural Science and Technology [1]
   Natural sciences [1]
   Natural sciences and physical sciences [1]
   Natural Sciences domain [1]
   Natural sciences learners [1]
   Nature of mathematics [1]
   Nature of resistance [1]
   Natuurstudie [1]
   Natuurwetenskap-leerarea [1]
   Natuurwetenskappe [2]
   Natuurwetenskappe en fisiese wetenskappe [1]
   Navorsingsraamwerk [1]
   Nederlande [1]
   Need fulfilment [1]
   Need/expectation satisfaction [1]
   Needs of gifted learners [1]
   Negative [1]
   Negative attitude towards Mathematics [1]
   Negligence [4]
   negligence [1]
   Negotiation [1]
   Negotiation skills [2]
   Negotiations [1]
   NEO-FFI [1]
   Net generation [1]
   Netball [1]
   Network [1]
   Network leadership [1]
   Network strategy [1]
   Network theory [1]
   Networking [1]
   Networking for principals [1]
   Networking for schools [1]
   Networking in education [1]
   Networks [1]
   Neurological exercise [1]
   Neurologiese oefeninge [1]
   Newly appointed deputy principals [1]
   Newton se bewegings wet [1]
   Newton se tweede bewegings wet [1]
   Newton’s laws of motion [1]
   Newton’s second law of motion [1]
   njuries [1]
   NodeXL [1]
   Non-entry [1]
   Non-intellectual factors [1]
   Non-tenure [1]
   Non-verbal representation skills [1]
   Noordwes-Universiteit (NWU) [1]
   Norm [1]
   Norm-referenced assessment [1]
   Norms [3]
   North West [2]
   North-West [3]
   Novel and film [1]
   ntegrative assessment [1]
   Number domain [1]
   Numbers [1]
   Nursery school [1]
   Nutrition [2]
   Nutrition education [1]
   Nutrition education programmes for teachers [1]
   Nutrition programme [1]
   OBE [1]
   OBE assessment (OBA) [1]
   OBE vocabulary strategies [1]
   Objekgeoriënteerde programmering [1]
   Observation [2]
   Observation of factors [1]
   Occupation [1]
   Occupational health and safety [1]
   OCDQ (Organizational Climate Description Questionnaire) [1]
   of the implementation of Integrated Quality Management Systems [1]
   Omgewing [2]
   Omgewingsbesorgdheid [1]
   Omgewingsgedrag [1]
   omgewingsgeletterdheid [1]
   Omgewingsgesindhede [1]
   Omgewingsopvoeding [1]
   omgewingsopvoeding [1]
   Omgewingspsigologie [1]
   Omgewingswaardes [1]
   On-campus residence [1]
   On-task-performance [1]
   Onbillike praktyk [1]
   Onderhoudvoering [1]
   Onderpresteerders [1]
   Onderprestering [1]
   Onderrig [4]
   onderrig [1]
   Onderrig en leer [1]
   Onderrig in lees [1]
   Onderrig strategie [1]
   Onderrig van programmering [1]
   Onderrig- en leer tegnologieë [1]
   Onderrig- en leerpraktyke [1]
   Onderrig-en-leer [1]
   Onderrig-en-leerstrategieë [1]
   Onderrig-leer [1]
   Onderrig-leerfaktore [1]
   Onderrigbesluitneming [1]
   Onderrigkwaliteit [1]
   Onderrigteorieë [1]
   Onderrig–leerstrategieë vir programmering [1]
   Ondersoekende onderrigpraktyk [1]
   Ondersteuning [2]
   ondersteuning [1]
   Ondersteuningsdienste [1]
   Onderverteenwoordiging [1]
   Onderwys [20]
   Onderwys - Suid-Afrika - KwaZulu-Natal [1]
   Onderwys - Wysbegeerte [1]
   Onderwys beleidsverandering [1]
   Onderwys en staat [2]
   Onderwys vir Almal [1]
   Onderwys, Hoër [1]
   Onderwys, Primêr [2]
   Onderwys-, opleiding- en ontwikkelingspraktisynrolle [1]
   Onderwysbestuur [1]
   Onderwyser [4]
   onderwyser professionele ontwikkelingsintervensie [1]
   Onderwyser selfdoeltreffendheid oortuigings [1]
   Onderwyser(s)opleiding [1]
   onderwyser-afrigter [1]
   Onderwyser-studente [1]
   Onderwyserbevoegdheid [1]
   Onderwysergedrag [1]
   Onderwyserkennis [1]
   Onderwyserkolleges [1]
   Onderwysermoreel [1]
   Onderwyserondersteuning [1]
   Onderwyserontwikkeling [1]
   Onderwyseropleiding [1]
   Onderwyseropleidingkolleges [1]
   Onderwyserprofessionaliteit [1]
   Onderwysers [5]
   Onderwysers - Opleiding [1]
   Onderwysers se oortuigings [1]
   Onderwysers van begaafde kinders [1]
   Onderwyserskennis [1]
   Onderwysersopleiding [4]
   onderwysersopleiding [1]
   Onderwyserstratigieë [1]
   Onderwyservoorbereiding [1]
   Onderwyskolleges [1]
   Onderwysreg [7]
   onderwysreg [1]
   Onderwysstelsel [1]
   Onderwysstelselbeleid [1]
   Onderwysstelsels [1]
   Onderwysverandering in RSA [1]
   Onderwysvoorsiening [1]
   onderwyswetgewing [1]
   Ongoing assessment [1]
   Online forum [1]
   Online learning [2]
   online learning [1]
   Onregmatigheid [1]
   onregmatigheid [1]
   Onset [1]
   Ontluikende geletterdheid [1]
   Ontological perspective [1]
   Ontologie [1]
   Ontology [1]
   Ontwerpgebaseerde navorsing [1]
   Ontwikkeling [1]
   Onvoldoende opleiding [1]
   Oop afstandsleer [4]
   oop afstandsleer [1]
   Oop afstandsleer Universiteite [1]
   Oopafstandsleer [1]
   Oordrag [1]
   Oorgang tussen sekondêre en tersiêre onderrig [1]
   oorsteking van kulturele grense [1]
   Oortuigings [1]
   Open Distance Learning [2]
   Open distance learning [6]
   open distance learning [1]
   Open Distance Learning (ODL) [2]
   Open distance learning (ODL) [1]
   Open Distance Learning Universities [1]
   Open Education Resources (OERs) [1]
   Open learning [2]
   Open-ended approach [1]
   Opleiding [5]
   Opleiding van onderwysers [3]
   Opleiding van swart onderwysers [1]
   Opleidingseenheid [1]
   Opleidingsentrum [1]
   Opleidingsoffisiere [1]
   Opleidingsoordrag [1]
   Opleidingsprogram [1]
   Opleiers [1]
   oppression [1]
   Opvoeder [3]
   Opvoeder-induksie [1]
   Opvoederregte en -pligte [1]
   Opvoeders [2]
   Opvoedersekuriteit [1]
   Opvoederwangedrag [1]
   Opvoeding [3]
   Opvoedkundige berading - Suid-Afrika [1]
   Opvoedkundige oortuigings [1]
   Opvoedkundige raadgewers [1]
   Opvoedkundige sielkunde [1]
   Opvoedkundige toetse en meting [7]
   Opvoedkundige wette en wetgewing [2]
   Opvolgonderhoud [1]
   Oral proficiency [1]
   Organisasie [1]
   Organisasiestres [1]
   Organisation climate [1]
   organisational behaviour [1]
   Organisational climate [3]
   organisational culture [1]
   Organisational Development [1]
   Organisational development [1]
   organisational structure [1]
   Organising [1]
   Organization [1]
   Organization stress [1]
   Organizational [1]
   Organizational climate [1]
   Organizational culture [1]
   Orientation [1]
   Originality [1]
   Orphan [1]
   Orphaned [2]
   Orphanhood [2]
   Orphans [2]
   Orthographic depth [1]
   othering [1]
   Ouditiewe persepsie [1]
   Ouer en kind [1]
   Ouer-kind opleiding [1]
   Ouer-onderwyserverhoudings [1]
   Ouerbetrokkenheid [1]
   Ouers [1]
   Ouers van akademies-begaafde leerders [1]
   Outcome Based Education [1]
   Outcome based education [1]
   Outcomes [2]
   Outcomes assessment [1]
   Outcomes Based Assessment (OBA) [2]
   Outcomes based education [1]
   Outcomes Based Education (OBE) [2]
   Outcomes-based assessment [2]
   Outcomes-Based Education [2]
   Outcomes-based education [8]
   Outcomes-based Education (OBE) [1]
   Outcomes-based education (OBE) [1]
   Outcomes-based education and training [1]
   Outo-etnografie [1]
   Output [1]
   Overall health [1]
   Overuse [1]
   Pair assessment [1]
   Pair programming [4]
   Pandemic [1]
   Para-professionals [1]
   Parent [3]
   Parent agency [1]
   Parent participation [2]
   Parent- child training [1]
   Parent-teacher interdependence [1]
   Parental [1]
   Parental involvement [7]
   Parental participation [2]
   Parental perceptions of farm schools [1]
   Parental roles [1]
   Parents [4]
   Parents of academically-gifted learners [1]
   Parents of gifted learners [1]
   Part-time [1]
   Participation [1]
   Participative decision-making [1]
   Participative democracy [1]
   Participative leadership [1]
   Participative management [3]
   Participatory Action Learning and Action Research [1]
   Participatory action learning and action research [1]
   Participatory action research [2]
   Participatory action research and critical discourse analysis [1]
   Participatory artist researcher teacher (P)ART [1]
   Partnership [1]
   Partnerships in teacher preparation [1]
   Pass rate [1]
   Pastoral role [1]
   Pathways to Resilience Youth Measure [1]
   Pathways to Resilience Youth Measure (PRYM) [1]
   Patriarchy [2]
   PCK [1]
   Pedagogical barriers to learning [1]
   Pedagogical content knowledge [3]
   pedagogical content knowledge [2]
   Pedagogiese inhoudskennis [2]
   pedagogiese inhoudskennis [2]
   Pedagogiese ondersteuning [1]
   pedagogy [1]
   Peer assessment [1]
   Peer counseling of students [1]
   Peer group [1]
   Peer helper [1]
   Peer helpers [1]
   Peer helping [1]
   Peer helping programmes [1]
   Peer relationships [1]
   Peer review and critical reflection [1]
   Peer tutoring [1]
   People with mental disabilities - Education [1]
   Perceived power [1]
   Perceived usefulness [1]
   Percentages [1]
   Perception theories [1]
   Perceptions [6]
   Perceptions and experiences [1]
   Perceptual development [1]
   Perceptual moto [1]
   Perceptual-motor skills development [1]
   Perform [1]
   Performance [8]
   Performance information [1]
   Performance management [2]
   Performance-based assessment [1]
   Persentasies [1]
   Persepsie van koöperatiewe basisgroep [1]
   Persepsies [1]
   persepsies, kortkursus [1]
   Perseptuele aspekte van lees [1]
   Perseptuele ontwikkeling [1]
   Personal mobile device (PMD) [1]
   Personality [1]
   Personality and academic achievement [1]
   Personality assessment [1]
   Personally [2]
   Personeelontwikkeling [1]
   Personeelontwikkelingsplan [1]
   Persons with disabilities [1]
   Persoonlike ruimte [1]
   Persoonlikheid [2]
   Persoonlikheid en akademiese prestasie [2]
   perspectives [1]
   PGCE [1]
   Phase changes [1]
   Phenomenology [1]
   Phonemic awareness [4]
   Phonemic awareness development [1]
   Phonetic awareness [1]
   Phonics [2]
   Phonics (klankleer) [1]
   Phonological awareness [3]
   Photo-elicitation [1]
   Photovoice [2]
   Physical [4]
   Physical activity [2]
   Physical and game skills [1]
   Physical and motor [2]
   Physical and social problems [1]
   Physical Education [1]
   Physical education [1]
   Physical exercise [1]
   Physical fitness - Testing [1]
   Physical fitness evaluation [1]
   Physical needs of HIV and AIDS orphans [1]
   Physical safety [1]
   Physical Science syllabus [1]
   Physical sciences [1]
   Physics-Study and teaching (Secondary)-South Africa-Mafikeng Region [1]
   Physiological exercise [1]
   Physiotherapy [1]
   Piaget [2]
   Piaget, Jean, 1896-1980 [1]
   Place-based education [1]
   Placement [1]
   Planning [2]
   Planning in higher education [1]
   Planning skills [1]
   Plattelands [1]
   Plattelandse skole [1]
   Play-based learning [1]
   Plight of learners [1]
   Plyometric strength [1]
   Plyometrics [1]
   Policies [1]
   Policy [3]
   Policy and practice [1]
   Policy dialogue [1]
   Policy making [1]
   Politicised education system [1]
   Poor academic results [1]
   Poor spelling [1]
   Portfolio [1]
   Portfolios [1]
   Positiewe gesindheid [1]
   Positiewe sielkunde [1]
   Positioning [1]
   positive education [1]
   Positive engagement towards Mathematics [1]
   Positive psychology [1]
   Positive self talk [1]
   Postma, Johan Willem [1]
   Postmodern education [1]
   Postmodern epistemology [1]
   Postmodern knowledge [1]
   Postmodernism [2]
   Posture [1]
   Potchefstroom [1]
   Potchefstroom area [1]
   Potchefstroom Gimnasium [1]
   Potential [1]
   Poverty [3]
   Power [5]
   Power abuse [1]
   Power imbalance [1]
   Power relations [1]
   Praat [1]
   Practical suggestions of media in History teaching [1]
   practical work [1]
   Practitioner [2]
   Pragmatic intervention research [1]
   Praksis [1]
   Praktiese bekwaamheid [1]
   Praktisyns [1]
   Praxis [1]
   Pre-primary [2]
   Pre-school children [1]
   Pre-school development [1]
   pre-service and in-service training [1]
   Pre-service art teachers [1]
   Pre-service teachers [1]
   Pre-writing challenges [1]
   Prediction of academic success [1]
   Prediction of success [1]
   Predictors [1]
   Prefect system [1]
   Preferred [1]
   Prejudice [1]
   Premises of OBE [1]
   Preparation [1]
   preparation [1]
   Preschool [1]
   preservice mathematics teacher education [1]
   Prestasie [1]
   Preventative/supportive strategies [1]
   Prevention programme [1]
   Primary [1]
   Primary / elemantary schools [1]
   Primary school [4]
   primary school [1]
   Primary school students [1]
   Primary school teachers-Botswana [1]
   Primary Schools [1]
   Primary schools [4]
   primary schools [1]
   Primary/elementary school principals [1]
   Primitive reflexes [1]
   Principal [6]
   principal [1]
   Principal leadership style [1]
   Principals [3]
   principals [2]
   Principals and Stress [1]
   Principals as negotiators [1]
   principals; professional wellbeing [1]
   Principle [1]
   Principles [3]
   Principles of OBE [1]
   Prior knowledge [1]
   Privaatskool [1]
   Private education [1]
   private educational initiatives [1]
   Private hospital and qualitative research [1]
   Private law [1]
   Private school [1]
   privilege [1]
   Probleemgebaseerde leer [1]
   probleemgebaseerde leer [1]
   Probleemkinders [1]
   Probleemkinders - Onderwys [2]
   Probleemoplossing [3]
   probleemoplossings [1]
   Probleemoplossingsvaardighede [1]
   Problem children [1]
   Problem solving [11]
   problem solving [2]
   Problem solving behavior [1]
   Problem solving behaviour [1]
   Problem solving in mathematics [1]
   Problem solving models [1]
   Problem solving skills [2]
   Problem-based learning [1]
   problem-based learning [1]
   problem-centred learning [1]
   Problem-solving [1]
   Problems experienced [1]
   Problems/challenges with OBA [1]
   Problems/challenges with regard to OBA [1]
   Procedural [1]
   Procedural fairness [2]
   Process [2]
   Processes [1]
   Processing [1]
   Productive [1]
   Productivity in education [2]
   Produktief [1]
   Produktiwiteit in onderwys [1]
   Profession [1]
   Professional body [1]
   Professional conduct [1]
   Professional council [1]
   Professional criteria [1]
   Professional Development [1]
   Professional development [16]
   Professional development and framework [1]
   Professional development and staff development programmes [1]
   professional development intervention [1]
   Professional development programme [1]
   Professional development programmes [1]
   Professional ethics [1]
   professional identities [1]
   Professional learning community [1]
   Professional management [1]
   Professional productivity [1]
   Professional relation [1]
   Professional status [1]
   Professional support staff [1]
   Professional teacher development [1]
   Professional teaching attitude [1]
   Professional Working Conditions [1]
   Professionalisation [1]
   Professionalisation of education [1]
   Professionalism [3]
   Professionalisme [1]
   Professionally [2]
   Professionele bestuur [1]
   Professionele gedrag [1]
   Professionele groei [1]
   Professionele ondersteuningspersoneel [1]
   Professionele onderwys gesindheid [1]
   Professionele Onderwyser Ontwikkeling (POO) [1]
   Professionele ontwikkeling [6]
   Proficiency in teaching mathematics [1]
   Program evaluation [1]
   Programme [1]
   programme [1]
   Programme implementation [1]
   Programmes for gifted learners [1]
   programmes for support [1]
   Programming [1]
   Progress monitoring [1]
   Progress monitoring assessment [1]
   Progression [1]
   Project-based learning [2]
   Projekgebaseerde leer [1]
   Promising practices. [1]
   Promoted [1]
   Promoting quality teaching [1]
   Promoting the best interests of schools [1]
   Promotion [1]
   Promotion of healthy school environments [1]
   Proporsionele denke/redenering [1]
   Proportional reasoning [1]
   Proprioception [2]
   Prosedurele geregtigheid [1]
   Prospective [1]
   Prospective mathematics teachers [1]
   Prospective teachers [1]
   Protective [1]
   Protective and risk processes [1]
   Protective Factors [1]
   Protective factors [3]
   Protective processes [1]
   Protective resources [6]
   protective resources [1]
   Provide quality [1]
   Provision [1]
   Provision of education [1]
   Psigo-opvoedkundige behoeftes [1]
   Psigologie van lees [1]
   Psigologiese aspekte [1]
   Psigologiese geweld [2]
   Psigologiese veiligheid [2]
   Psigologiese welstand [1]
   Psycho-educational needs [1]
   Psycho-social [1]
   Psychological [3]
   Psychological contract [1]
   Psychological empowerment of educators [1]
   Psychological experiences [1]
   Psychological insecurity [2]
   Psychological safety [1]
   Psychological violence [4]
   Psychological well-being [1]
   Psychologically [1]
   Psychosocial challenges [1]
   Psychosocial needs og HIV and AIDS orphans [1]
   Public administration [1]
   Public law [1]
   Public school [1]
   Public schools [2]
   Public schools on private property [1]
   Public speaking [1]
   Publieke optrede [1]
   Pupil empowerment [1]
   Puzzle video games [1]
   Pygmalion effect [1]
   QEEG (Quantitative electroencephalograph [1]
   Qualifications [1]
   Qualitative approach [1]
   Qualitative research [6]
   qualitative research [1]
   Qualitative research design [1]
   Quality [6]
   Quality control [2]
   Quality education [3]
   Quality management [1]
   Quality management principles [1]
   Quality management systems [1]
   Quality of programmes [1]
   quality of work-life [1]
   Quality of working life [3]
   Quality service delivery [1]
   Quantitative analysis [1]
   Quantitative research [1]
   Quasi-judicial competence [1]
   Questioning [2]
   Questioning skills [1]
   Questioning techniques [2]
   Questionnaires [1]
   Questions [1]
   Quintile [1]
   Raamwerk [1]
   Race [1]
   Race differences [1]
   Racism [2]
   Rape [1]
   Ras [1]
   Rassisme [1]
   Rationalism [1]
   Ratios [2]
   Re-entering [1]
   Re-entry [1]
   Readability of the learning material in Mathematics [1]
   Reading [3]
   Reading - Remedial teaching [1]
   Reading abilities [2]
   reading abilities [1]
   Reading ability [1]
   Reading activity [1]
   reading activity [1]
   Reading approaches [1]
   Reading assessment [1]
   Reading comprehension [12]
   reading comprehension [1]
   Reading comprehension and language achievement [1]
   Reading difficulty [1]
   Reading fluency [2]
   Reading habits [1]
   Reading Instruction [1]
   Reading literacy [2]
   Reading literacy components [2]
   Reading model [1]
   Reading motivation [1]
   Reading programme [1]
   Reading skills [1]
   Reading skills and prosody [1]
   Reading speed [1]
   Reading Strategies [1]
   Reading strategies [6]
   reading strategies [1]
   Reading support [2]
   reading support [1]
   Reading-, spelling- and mathematical skills [1]
   Realisering [1]
   Realiseringsmiddele van kohesiemerkers [1]
   Reason [1]
   Reception / preparatory year [1]
   Reception aesthetics [1]
   Reception year [1]
   Reception year (grade R) [1]
   Reciprocal and meaningful engagement [1]
   Recommendations [5]
   Reconceptualising [1]
   Record keeping [1]
   Reduced contact time as well as a combination of above-mentioned words [1]
   Reference [1]
   Reflection [5]
   reflection and reflective practices [1]
   Reflective learning [1]
   Reflective teaching practice [1]
   Reflective thinking [2]
   Refleksie [2]
   Refleksie en klaskamernorme [1]
   Refleksiewe onderrigpraktyk [1]
   Reflektiewe denke [2]
   Regional rugby development manager [1]
   regsaanspreeklikheid [1]
   Regsdeterminante [3]
   Regsrisikobestuur [1]
   Regulation [1]
   Rekenaar-gebaseerde/-begeleide leer [1]
   Rekenaargeletterdheid [1]
   Rekenaarhouding [1]
   Rekenaarondersteunde onderrig [1]
   Rekenaarprogrammering [1]
   Rekenaartoepassingstegnologie [1]
   Rekeningkunde - Vaardigheidstoetsing [1]
   Rekenkunde [2]
   Relation self:other [1]
   Relational perspective [1]
   relational perspective [1]
   relationship [1]
   Relieve [1]
   Religion [5]
   Religion and science [1]
   Religious aims [1]
   Religious education [3]
   Remedial teaching [1]
   Remediërende onderrig [1]
   Remuneration [1]
   Renewal [1]
   Reputation [1]
   Reputation in school [1]
   Reputation management in schools [1]
   Research framework [1]
   Research mathematician [1]
   Researcher and teacher (ART) [1]
   Resepsie-estetika [1]
   Residence [2]
   Residence culture [1]
   Residence traditions [1]
   Resilience [18]
   resilience [1]
   Resilience theory [1]
   resilience-promoting strategies [1]
   Resilient [2]
   Resillience [2]
   Resistance [1]
   Resistiewe stroombane [1]
   Resource allocation [1]
   Resource-based learning [1]
   Resources [3]
   Response-based stress model [1]
   Responsibilities [1]
   Responsibility [1]
   Restorative and transformative justice [1]
   Results [1]
   Retensieteorieë [1]
   Retention theories [1]
   Returning women [1]
   Reviews [1]
   Rhyme [1]
   Richard Rorty [1]
   Right to education [1]
   right to equality [1]
   Rights of learners [1]
   Riglyne [1]
   Rime [1]
   Risikostudente [1]
   Risk [1]
   Risk and protective factors [1]
   Risk and protective processes [1]
   Risk behaviour [2]
   Risk factors [5]
   Risk processes [2]
   Risks [4]
   Road safety [1]
   Rol van weerstandsfaktore [1]
   Role [4]
   Role conflict [3]
   Role of critical thinking skills [1]
   Role of factors [1]
   Role of SMT [1]
   Roles [1]
   Roles and competencies [1]
   Rorschach Comprehensive System [1]
   rote memorisation and mental Mathematics [1]
   Rugby [2]
   rugby injury [1]
   rugby safety programmes [1]
   Rugby talent [1]
   rugby-veiligheidsprogramme [1]
   rugbybesering [1]
   Rule of law [1]
   Rural [5]
   Rural community and collaboration [1]
   Rural districts [1]
   rural education [1]
   Rural primary schools [1]
   Rural school [1]
   Rural schools [2]
   Rural schools-South Africa-Mafikeng Region [1]
   Rural secondary schools [1]
   Rural students [1]
   Rustenburg [1]
   Rym [1]
   S.G.B. [1]
   SACE [1]
   Safety [7]
   safety [1]
   Satisfaction [1]
   Scaffolding [3]
   Scarce skills [1]
   Scholarship of teaching and learning [1]
   School [10]
   school [2]
   School accidents [1]
   School administration [1]
   School and parent [1]
   School based management [2]
   School board [1]
   School boards [1]
   School boards (South Africa) [1]
   School budgets [1]
   School career guidance [1]
   School career guidance and counselling programme in Botswana [1]
   School children-Social aspects [1]
   School climate [4]
   School communities [1]
   school communities [1]
   School community [1]
   School culture [2]
   School development [1]
   school development plan [1]
   School development planning [1]
   School discipline [3]
   School discipline-Botswana [1]
   School effectiveness [2]
   School feeding programmes [1]
   School governance [7]
   School governance functions [1]
   School governance mandate [2]
   School governance policies [1]
   School governance roles [1]
   School governance typologies [1]
   School Governing Bodies [2]
   School governing bodies [2]
   School Governing Body [1]
   School governing body [6]
   school governing body (SGB) [1]
   School governors [1]
   School guidance and counselling programme [1]
   School improvement [2]
   School improvement programs [1]
   School leader [1]
   School leader(s) [1]
   School leaders [1]
   School Leadership [1]
   School leadership [1]
   School leadership programme [1]
   School management [5]
   School management and governance developer [1]
   School management and organization [4]
   School management and organization-Botswana [1]
   School management and organization-South Africa-Lichtenburg [1]
   School management and organization-South Africa-North-West [1]
   School Management Team [1]
   School management teams [5]
   School mathematics [6]
   school mathematics [1]
   school mathematics teaching [1]
   School maturity [1]
   School organization and management [1]
   School performance [1]
   School personnel management [1]
   School personnel management-Botswana [1]
   School principal [1]
   School principal(s) [1]
   School principals [6]
   School principals' governance roles [1]
   School principals-South Africa-Mafikeng region [1]
   School programme [1]
   school readiness [1]
   School rugby [1]
   school rugby player [1]
   school setting [1]
   School sport [1]
   school sport [1]
   School sport manager [1]
   School sports [1]
   School superintendents [1]
   School supervision [1]
   School support [1]
   School violence [2]
   School-based management [2]
   School-based management development [1]
   School-based management model [1]
   Schoolboy [1]
   Schoolboy rugby players [2]
   Schooled unemployment [1]
   Schooling [1]
   Schooling 2025 initiative [1]
   Schooling 2025-inisiatief [1]
   Schoolreadiness [1]
   Schoolreadiness programme [1]
   Schools [15]
   schools [2]
   Schools as communities [2]
   schools rugby [1]
   Science [2]
   Science education [1]
   Science teaching [2]
   Sciences education [1]
   Sciences-Study and teaching [1]
   scientific knowledge (concepts) [1]
   Scratch [1]
   Screencast [1]
   Screencast (skermsteun) [1]
   Screencasts [1]
   Screening, Identification, Assessment and Support (SIAS) process [1]
   SDL [1]
   Second language [1]
   Second language acquisition [2]
   Second language instruction [1]
   Second language learning [5]
   Second language learning process [1]
   Second language teaching [1]
   Second-language learning [1]
   Secondary data analysis [1]
   Secondary data analysis (SDA) [1]
   Secondary education [3]
   Secondary school [8]
   Secondary school education [1]
   Secondary school educator [1]
   Secondary school principals [1]
   secondary school principals [1]
   Secondary schools [4]
   Secondary schools and OBE [1]
   secure environment [1]
   Security [7]
   security [1]
   Sedelike opvoeding (Sekondêr) [1]
   Sedentary behaviour [1]
   Sedentêre gedrag [1]
   Sedibeng-East [2]
   Sedibeng-West [2]
   Sekondêre navorsingsanalise [1]
   Sekondêre onderwys [2]
   Sekuriteit [5]
   sekuriteit [1]
   Sekwensieële verduidelikings ontwerp [1]
   Selection criteria [1]
   Self assessment [1]
   Self control [1]
   Self- and peer assessment [1]
   Self-dialogue [1]
   self-directed learner [1]
   Self-Directed Learning [1]
   Self-directed learning [8]
   self-directed learning [1]
   self-directed learning abilities [1]
   Self-directed learning ability [1]
   Self-directed learning skills [1]
   Self-directedness [2]
   Self-directedness in learning [1]
   Self-efficacy [1]
   self-efficacy [1]
   Self-efficacy beliefs [2]
   Self-esteem [1]
   Self-evaluation [2]
   Self-fulfilling prophecy (SFP) [1]
   Self-in-society [1]
   Self-injury [1]
   Self-kennis [1]
   self-knitting [1]
   Self-knowledge [2]
   Self-leadership [1]
   Self-leierskap [1]
   Self-monitering [1]
   Self-monitoring [1]
   self-motivation [1]
   Self-mutilation [1]
   Self-narrative [1]
   Self-perception in adolescence [1]
   Self-reflection [1]
   Self-refleksie [1]
   Self-Regulated Learning [1]
   Self-regulated learning [5]
   self-regulated learning [4]
   Self-regulating learning [1]
   self-regulating skills [1]
   Self-regulation [2]
   self-regulation [1]
   Self-regulation strategies [2]
   self-regulation strategies [1]
   Self-reliant [1]
   Selfactual isation [1]
   Selfbeheer [1]
   Selfdoeltreffendheid oortuigings [1]
   Selfefficacy [1]
   Selfgereguleerde leer [1]
   Selfgerigte leer [7]
   selfgerigte leer [2]
   Selfgerigte leervaardighede [1]
   Selfgerigte leervermoë [1]
   selfgerigte leervermoëns [1]
   Selfgerigtheid [2]
   Selfgerigtheid in leer [1]
   Selfkennis [1]
   Selfregulated learning [1]
   Selfregulerende leer [1]
   Selfstudy [1]
   semiotic reflection [1]
   semiotics [1]
   Senior Fase [1]
   Senior high school/ secondary school learners [1]
   Senior hoërskool/sekondêre skoolleerders [1]
   Senior Management Teams [1]
   Senior Phase [2]
   Senior phase [2]
   Senior Phase mathematics [1]
   Senior primary phase [2]
   Senior secondary school phase [1]
   Seniorfase [1]
   Sensitiwiteit [1]
   Sepedi taal [1]
   Sequential Explanatory design [1]
   Service delivery [1]
   Service leadership [1]
   Service learning [1]
   Service-learning [1]
   Services [1]
   Setswana [1]
   Setswana mathematics learners [1]
   Sex differences [1]
   Sex instruction [1]
   Sex instruction for children [1]
   Sexual activities [1]
   sexual equality [1]
   Sexual exploitation [1]
   sexual exploitation [1]
   sexual orientation [1]
   Sexuality education [1]
   SGB [1]
   Shared decision-making [1]
   Shared leadership [1]
   shared vision [1]
   Shop safety [1]
   Short courses. [1]
   Short messaging service (SMS) [1]
   SIAS proses [1]
   Sig word recognition [1]
   Sigwoordherkenning [1]
   Silo management [1]
   Single-parent families [1]
   Sintaksisgebaseerde programmeertaal [1]
   Sistemiese transformasie [1]
   Site--based management [1]
   SITES 2006 [1]
   Skaak [1]
   Skade [1]
   skade [1]
   Skills [5]
   Skills and attitude of teachers [1]
   Skills and knowledge [1]
   Skills development [1]
   Skills needed [1]
   Skills needs analysis [1]
   Skole [2]
   skolerugby [1]
   skolerugbyspeler [1]
   Skolesport [2]
   Skolesportbestuurder [1]
   Skool [2]
   Skool - Onderwys [1]
   Skool begeleiding- en voorligtingsprogram [1]
   Skool beheer [1]
   Skool beheerliggaam [1]
   Skool beroepsvoorligting [1]
   Skool loopbaanbegeleiding- en voorligtingsprogram in Botswana [1]
   Skooladministrasie en -organisasie [3]
   Skooladministrasie en -organisasie - Suid-Afrika [1]
   Skoolbeheer [1]
   Skoolbeheerliggaam [2]
   Skoolfasiliteite [2]
   Skoolgebaseerde bestuur [1]
   Skoolgemeenskap [1]
   skoolgemeenskap [1]
   skoolgereedheid [1]
   Skoolhigiëne [1]
   Skoolhoof(de) [1]
   Skoolhoofde [3]
   Skoolhoofde en Stres [1]
   Skoolhoofleierskapstyl [1]
   Skooljaar [1]
   Skoolkinders - Berading [1]
   Skoolkinders - Psigologie [1]
   Skoolklimaat [1]
   Skoolleier(s) [1]
   Skoolleier-opleidingsprogram [1]
   Skoolleierskap [2]
   Skoolpersoneeladministrasie [1]
   Skoolsport [1]
   Skooltug [1]
   Skoolverbetering [1]
   Skoolwiskunde [1]
   Skryf en gesyferdheid [1]
   Skryfonderrig [1]
   Skuld [1]
   skuld [1]
   Slouchers [1]
   Small groups [1]
   Smit, Claude Michael [1]
   Smith, D. P. J. (David Petrus Jacobus) [1]
   Smoking [1]
   SMS language [1]
   Soccer injuries [1]
   Soccer injury epidemiology [1]
   Soccer injury prediction [1]
   Soccer injury prevention [1]
   Social [1]
   Social aggression [1]
   social and contextual awareness approach [1]
   social cognitive [2]
   social cognitive theory [1]
   Social communication [1]
   Social contact [1]
   Social Deprivation Theory [1]
   Social development [1]
   Social ecology [2]
   Social factors [1]
   Social interaction [1]
   Social interdependence [1]
   Social justice [1]
   Social justice as retributive or punitive [1]
   Social justice leadership [1]
   Social learning [1]
   Social Life Skills [1]
   Social network [1]
   Social network analysis [1]
   Social network sites (SNS) [1]
   Social responsibility [1]
   Social Sciences [1]
   Social skills [1]
   Social support [1]
   Social-cognitive theory [2]
   social-ecological [1]
   Social-emotional [1]
   Social-emotional developmen [1]
   Socially and emotionally. [1]
   Socially engaged art (SEA) [1]
   Socially engaged art-based practices [1]
   Socially shared metacognitive network [1]
   Socio culture [1]
   Socio-economic background and students [1]
   Socio-economic challenges [1]
   Socio-economic empowerment [1]
   Socio-economic needs [1]
   Socio-economic status [2]
   Socio-emotional wellbeing (Occupational) [1]
   Socioeconomical issues [1]
   Solomon Four Group design [1]
   Solomon Vier-groep ontwerp [1]
   Sorgsame toesighouding [1]
   Sosiaal-emosioneel [1]
   Sosiale faktore [1]
   Sosiale interafhanklikheid [1]
   Sosiale leer [1]
   Sosio-ekonomiese agtergrond en studente [1]
   Sosio-ekonomiese bemagtiging [1]
   Sosio-ekonomiese probleme [1]
   sosio-konstruktivisme [1]
   Sounds [1]
   Sources of selfefficacy [1]
   South Africa [15]
   South Africa-North West [1]
   South African [2]
   South African National Defence Force [1]
   South African school teachers [1]
   South African schoolboys [1]
   South African schools [1]
   South-Africa [1]
   Spatial development [1]
   Spatial perception [1]
   Spatial sense [1]
   Special classes [1]
   Special education [2]
   Special learning needs [1]
   Special needs education [1]
   Special schools [1]
   Specialised content knowledge [1]
   Specific learning difficulties [1]
   Speech anxiety [1]
   Spelgebaseerde benadering [1]
   Spelling [1]
   Spelling ability [1]
   Spesial needs [1]
   Spesiale onderwys [1]
   Spesiale onderwys - Transvaal [1]
   Spiritual values [1]
   Spiritual well-being [1]
   Spirituality [2]
   Spirituality education [1]
   Sport [1]
   Sport and sport related activities [1]
   Sport en sportverwante aktiwiteite [1]
   Sport management programme [1]
   Sportafrigting [1]
   Sports coaching [1]
   Spraakvrees [1]
   Spreekwoorde, idiome, segswyses ens. [1]
   Ssecondary school [1]
   Staatsbeheerde skool [1]
   Staatsondersteunde skool [1]
   Staff [1]
   Staff induction in higher education [1]
   Stakeholder participation [1]
   Stakeholders' perceptions of inclusive education [1]
   Stamhiërargie-stelsel [1]
   Standard [1]
   Standard 10 pupils [1]
   Standards [1]
   Standards for reasoning [1]
   Standards-based assessment [1]
   State governed school [1]
   State supported school [1]
   States of matter [1]
   Status [1]
   Statutere [1]
   Statutes [1]
   Statutory body [1]
   Std. 8 pupils [1]
   Stedelik [1]
   Stimulation programme [1]
   Stimulus-based stress model [1]
   Stories [1]
   storievertel(ling) [1]
   storievertellingmetodes [1]
   Strata [1]
   Strategic direction [1]
   Strategic human resource development [1]
   Strategic learning [2]
   strategic learning [1]
   Strategic planning [2]
   strategic planning [1]
   Strategies [5]
   Strategies and education [1]
   Strategiese beplanning [1]
   Strategy [2]
   Strategy for diversity [2]
   Stratum [1]
   Street [1]
   Street child [1]
   Streetism [3]
   Stres [2]
   Stresbeheer [1]
   Stresbelewenis [1]
   Streshantering [1]
   Stress [8]
   Stress control [1]
   Stress management [2]
   Stress management program [1]
   Stressors [1]
   Strikes [1]
   Structural power [1]
   Structure [1]
   Structure for teaching [1]
   Struikelblokke [1]
   Strukturele krag [1]
   Student [2]
   Student achievement [1]
   Student assessment [1]
   Student attributes [1]
   Student competence [1]
   Student dropout [1]
   Student fears [1]
   Student involvement [1]
   Student needs [1]
   Student profile [1]
   Student satisfaction [1]
   Student success [1]
   Student support [2]
   Student teacher [1]
   Student teacher training [1]
   Student teachers [1]
   Student-centered learning [1]
   Student-centred assessment [1]
   Student-centredness [1]
   Studente [3]
   Studente persepsies [1]
   Studente se karaktereienskappe [1]
   Studenteaanpassing [1]
   Studentebehoeftes [1]
   Studentebevoegdheid [1]
   Studenteondersteuning [1]
   Studenteprofiel [1]
   Studenteslytasie [1]
   Studentesukses [1]
   Studentetevredenheid [1]
   Studentevrese [1]
   Studentonderwyser [1]
   Students [5]
   students [1]
   Students perceptions [1]
   Students-Attitudes [1]
   Studie en onderrig [2]
   Studie en onderrig (Elementêr) [2]
   Studie en onderrig (Sekondêr) [2]
   Studiemetodes [1]
   Study [3]
   Study and teaching [3]
   Study and teaching (Higher) [1]
   Study attitude [4]
   Study habits [4]
   Study method [1]
   Study milieu [1]
   Study milieu / environment [1]
   Study orientation [5]
   Study orientation in Mathematics [1]
   Sub-Saharan Africa [1]
   Subject choice [1]
   Subject head and training [1]
   Subject Information Systems [1]
   Subject knowledge [1]
   Subject selection [1]
   Substantiewe billikheid [1]
   Substantive fairness [2]
   Substitusie [1]
   Substitute [1]
   substitute father figure [1]
   Substitution [1]
   Success [1]
   Success Case Method [1]
   Success in spelling [1]
   Successful leaders [1]
   Successful learning [1]
   successful learning [1]
   Suffering [1]
   Suicide [1]
   Suid Afrikaanse Nasionale Weermag [1]
   Suid-Afrika [28]
   Suid-Afrikaanse skole [1]
   Summative assessment [2]
   Superintendent [1]
   Superintendents [1]
   Supervision [2]
   Supervisory conferences [1]
   Support [14]
   support [2]
   Support materials [1]
   Support needs [1]
   Support needs of HIV and AIDS orphans [1]
   Support programme [2]
   Support programmes [1]
   Support programmes for HIV and AIDS orphans [1]
   Support services [5]
   Support strategies [1]
   Supported [1]
   Supporting learners [1]
   supportive behaviour [1]
   Survivors in rehabilitation [1]
   survivors in rehabilitation [1]
   Suspension [1]
   Sustainability [2]
   Sustainable [1]
   Sustainable coordination [2]
   Swart leerlinge - Psigologie [1]
   Swartes [2]
   Swartes - Onderwys [1]
   Swartonderwys [1]
   Syllabus [1]
   Syllabus design [1]
   Synamic assessment [1]
   SYSTEM [1]
   system theory [1]
   Systematic phonics instruction [1]
   systematic review [1]
   Systemic transformation [1]
   Systems theory [1]
   Taakomskrywings [1]
   Taal en tale [1]
   taalgemeenskap [1]
   Taalprosessering en interaksie [1]
   Take [1]
   Tanzania [1]
   Task management skills [1]
   Task-based Language Learning [1]
   Task-based syllabus design [1]
   Tasks [1]
   Taung (Vryburg, South Africa) [1]
   Teacher [6]
   teacher [1]
   Teacher / Instructor [1]
   Teacher agency [1]
   Teacher and learner-centred teaching approach [1]
   teacher beliefs and perceptions [1]
   Teacher demands [1]
   Teacher development [3]
   teacher development [1]
   Teacher education [5]
   teacher education [3]
   teacher educators [1]
   Teacher facilitation [1]
   Teacher improvement [1]
   Teacher involvement [1]
   Teacher knowledge [5]
   Teacher morale and attitudes [1]
   Teacher needs [1]
   Teacher preparation [3]
   Teacher professional development [1]
   teacher professional development [1]
   Teacher Professional Development (TPD) [3]
   Teacher self-efficacy [1]
   teacher sport-coach [1]
   Teacher strategies [1]
   Teacher stress [1]
   Teacher support [1]
   Teacher training [10]
   Teacher training colleges and strategic planning [1]
   Teacher training/education [1]
   Teacher unionism [1]
   Teacher's assistant [1]
   Teacher-student interaction [1]
   Teacher-student relationships [1]
   Teacher-students [1]
   Teachers [13]
   teachers [1]
   Teachers and learners [1]
   Teachers at farm schools [1]
   Teachers beliefs [1]
   Teachers of gifted learners [1]
   Teachers' attitudes [1]
   Teachers' expectations [1]
   Teachers' teaching behaviour [1]
   Teachers-Job stress-Botswana [1]
   Teachers-Rating of-Botswana [1]
   Teachers-Rating of-South Africa-Mafikeng [1]
   Teachers‘ self-efficacy beliefs [1]
   Teacher¹ [1]
   Teaching [15]
   teaching [1]
   teaching /didactic theory [1]
   teaching accounting [1]
   Teaching aids [2]
   Teaching and assessment [1]
   Teaching and learning [10]
   Teaching and learning approaches [1]
   Teaching and learning in diverse / multicultural environments [1]
   Teaching and Learning International Survey [1]
   Teaching and learning needs [1]
   Teaching and learning of mathematics [1]
   Teaching and Learning Programme [1]
   Teaching and learning strategies [2]
   Teaching and learning technologies (TLT) [1]
   Teaching approach [2]
   teaching approach [1]
   Teaching learners with ADHD [1]
   Teaching methods [6]
   Teaching methods and strategies [2]
   Teaching model [1]
   teaching model [1]
   Teaching of Afrikaans [1]
   Teaching of grammar [1]
   Teaching of life skills [1]
   Teaching of listening [1]
   Teaching of reading [1]
   Teaching of speaking [1]
   Teaching of writing [1]
   Teaching paradigm [2]
   Teaching performance [1]
   Teaching practices [1]
   Teaching proficiency in mathematics [1]
   Teaching quality [1]
   Teaching reading [1]
   Teaching resources [1]
   teaching sequence [1]
   Teaching skills [1]
   Teaching strategies [6]
   teaching strategies [2]
   Teaching strategies and digital storytelling [1]
   Teaching strategy [3]
   Teaching support [1]
   teaching view [1]
   Teaching with computers [1]
   Teaching- and learning practices [1]
   Teaching-and-learning [1]
   Teaching-learning [2]
   teaching-learning [2]
   Teaching-learning activities [1]
   Teaching-learning factors [1]
   Teaching-learning media [1]
   Teaching-learning strategies [1]
   Teaching-South Africa [1]
   Teamwork [1]
   Technical college [1]
   Technical School [1]
   Technical schools [1]
   Technical Vocational Education [1]
   Technological literacy [1]
   Technological pedagogical content knowledge (TPCK) [1]
   Technology [12]
   technology [1]
   Technology adoption [1]
   Technology and education technology [1]
   Technology as field of study [1]
   Technology Education [2]
   Technology education [2]
   Technology Enhanced Learning [1]
   Technology Enhanced Learning (TEL) [1]
   Technology enhanced learning (TEL) [1]
   Technology in education [1]
   Technology teaching [1]
   Technology-enhanced learning [3]
   Technophilia [1]
   Technophobia [1]
   Teenage motherhood [1]
   Teenage pregnancy [2]
   Teenager [1]
   Teenagers-Botswana-Gaborone [1]
   Tegnies en tegnologie [1]
   Tegnologie [2]
   Tegnologie - Studie en onderrig - Suid-Afrika [1]
   Tegnologie en onderwystegnologie [1]
   Tegnologie-ondersteunde leer [2]
   Tegnologie-verrykte Leer [2]
   Tegnologieaanvaarding [1]
   Tegnologiekoördineerder [1]
   Tegnologievrees [1]
   Tegnology coordinator [1]
   Teikens [1]
   Teistering [1]
   Television [1]
   Temporary [1]
   Terminology [1]
   Tersiêre instelling [1]
   Tersiêre onderwysinstellings [1]
   Tertiary education [1]
   Tertiary education institutions [1]
   Tertiary institution [1]
   Tertiary institutions [1]
   Tertiary/higher education [1]
   Terugvoer [2]
   Tevredenheid met omgewing [1]
   Textbooks [1]
   The area of school facilities maintenance [1]
   The best interest of the child [1]
   The department of education has made [1]
   The implementation of inclusive education [1]
   The network theory of learning [1]
   The roles of SMTs in the implementation of ANA [1]
   The rules of natural justice [1]
   The Schools Act [1]
   The South African school curriculum [1]
   The structure for teaching [1]
   The subject IT [1]
   Thematic Analysis [1]
   Thermodynamics [2]
   Thinking [1]
   Thinking skills [2]
   Thinking strategies [1]
   Threats [1]
   Throughput [1]
   To investigate educator perceptions [1]
   to receive attention in South Africa [1]
   Toegang tot onderwys [1]
   Toeganklikheid [1]
   Toepassing van regsmaatreëls [1]
   Toetsing [2]
   Tort law [2]
   Torts [1]
   Total quality education [1]
   Total quality leadership [1]
   Total Quality Management [1]
   Total quality management [3]
   Total Quality Management (TQM) [1]
   Total quality management in education-Botswana [1]
   Total quality schools [1]
   Township [2]
   Township high school learners [1]
   Township schools [1]
   Townships [1]
   Toxic schools [1]
   Toxicity [2]
   TPACK [1]
   Trades and trade test [1]
   Traffic [2]
   Traffic safety [1]
   Traffic safety education [1]
   Trainers [1]
   Training [17]
   Training and development [2]
   Training centre [1]
   Training in Information Systems [1]
   Training needs [1]
   Training of [2]
   Training officers [1]
   Training programmes [1]
   Training staff [1]
   Training transfer [1]
   Training unit [1]
   Transactional leadership and transformational leadership [1]
   transactional leadership style [1]
   transactional resilience [1]
   Transaksionele leierskap [1]
   Transdisciplinary pedagogy [1]
   Transfer [1]
   Transformatiewe inklusiwiteit [1]
   Transformation [5]
   Transformation and management style approaches [1]
   Transformational leadership [1]
   Transformational leadership and Return on investment (ROI) [1]
   transformational leadership style [1]
   Transformative inclusive education [1]
   Transformerende leierskap [1]
   Transition [1]
   Transition from secondary to tertiary education [1]
   Transvaal [15]
   Transvaal 1945- [1]
   Tribal hierarchy [1]
   Trichotomy [1]
   Trigotomie [1]
   trust [1]
   Tshwane University of Technology [1]
   Tutor [2]
   Tutorials [1]
   tutorials [1]
   tutors [1]
   TVET Colleges in South Africa [2]
   Tweede taal leer [1]
   Tweede taal onderrig [1]
   Tweedetaalverwerwing [1]
   typing [1]
   U/19 rugby players [1]
   Uitbeeldings [1]
   uitdagings [1]
   uitdagings tot leer [1]
   Uiteenlopende behoeftes [1]
   uitkomsgebaseerde assessering [1]
   Uitkomsgebaseerde onderwys [1]
   Uitkomsgerigte onderwys en opleiding [1]
   Uitlanders [1]
   Uitset [1]
   Ultra vires [1]
   UNAIDS terminology on HIV and AIDS [1]
   Under-representation [1]
   Underachievement [1]
   Underachievers [2]
   undergraduate mathematics teachers [1]
   Undergraduate teacher training [1]
   Undergraduate training [1]
   Underrepresentation [1]
   Understanding [2]
   Unemployment [1]
   Unfair practice [1]
   Union [2]
   Unionism [1]
   Unity and diversity [1]
   Unity in diversity [1]
   Universiteits- en kollegehoofde [1]
   Universiteitstudente met ATHV [1]
   University [2]
   University of North West (South Africa) [1]
   University of technology [1]
   University students and college students problems [1]
   University students with ADHD [1]
   University teachers [1]
   Unprofessional conduct [1]
   Urban [2]
   Use of technology [1]
   Vaal Triangle [1]
   Vaal Triangle Townships [1]
   Vaaldriehoek (Suid-Afrika) [1]
   Vaardigheidstoetsing [1]
   Vader [1]
   Vaderloosheid [1]
   Vakbond [1]
   Vakinhoudelike kennis [1]
   Value orientation [1]
   value-based approach [1]
   Value-orientation [2]
   Values [9]
   values and school effectiveness [1]
   Values clarification and education for sustainable development [1]
   Values education [3]
   Values education programmes [1]
   Values-Study and teaching [1]
   Van Hiele [2]
   Van Hiele levels [1]
   Van Hiele Theory of Geometric Thought [1]
   Van Hiele-denkvlakke [1]
   Vandalism [1]
   Veiligheid [4]
   veiligheid [1]
   Veldpraktikum [1]
   vennootskap [1]
   Vennootskappe in onderwysersopleiding [1]
   Veranderende [1]
   Verandering [1]
   Veranderingsagent [1]
   Verantwoordbaarheid [1]
   Verbal abuse [1]
   Vergelykende Opvoedkunde [1]
   Vergelykende studie [1]
   Verhoudings [1]
   Vernuwing [1]
   Verskillende perspektiewe [1]
   Versorging en higiëne [1]
   Versorgingsplig [1]
   verspreide kognisie [1]
   Verstaanbare inset [1]
   Verstandelik gestremde kinders [1]
   Verstandelik gestremde kinders - Onderwys [2]
   Verstandelik gestremdes - Onderwys [1]
   Vertical and horisontal application of fundamental rights [1]
   Verwysing [1]
   Viability [1]
   Victim [1]
   Victimization [3]
   Video class system [1]
   Video recording [1]
   Views [1]
   VIGS weeskinders [1]
   Viktimisasie [1]
   Viktimisering [1]
   Violation of children's rights [1]
   Violence [3]
   Violence in schools [1]
   Vision [1]
   Visual impairment [1]
   Visual impairments [1]
   Visual interpretation [1]
   Visual Methodologies [1]
   Visual methodologies [1]
   Visual semiotics [1]
   Visual, verbal / written, drawing, logical and application skills [1]
   Visualisation [1]
   visualisation [1]
   visualisation process [1]
   Visualisations [1]
   Visuele programmeertaal [1]
   VKO-sentrums [1]
   Vocabulary [6]
   Vocabulary acquisition [4]
   Vocabulary and language skills [1]
   Vocabulary depth [1]
   Vocabulary instruction [1]
   Vocabulary knowledge [1]
   Vocabulary learning [2]
   Vocabulary size [1]
   Vocabulary strategies [2]
   Vocabulary threshold for reading [1]
   Vocational choices [1]
   Vocational education [1]
   Vocational guidance-Botswana [1]
   Vocational interests [1]
   Vocational studies [1]
   Vocational training [1]
   Voeding [1]
   Voldiensskole [2]
   volhoubaarheid [1]
   volhoubare akademiese prestasie [1]
   Volitional strategies [1]
   VOO Kollege [1]
   VOO Kolleges [1]
   Voorbereiding [1]
   voorbereiding [1]
   Voordele [1]
   Voorligting [1]
   Voorligting in hoër onderwys [1]
   Voorligting in primêre onderwys [2]
   Voorligting in sekondêre onderwys [1]
   Voorligtingsprogram [1]
   Vooroordeel [1]
   voorspellers [1]
   Voorspelling van akademiese prestasie [10]
   Voorspelling van akademiese sukses [1]
   Voortgesette onderwys [1]
   Vraagstellingstegnieke [1]
   Vroeë kinderjare [1]
   Vroeë kinderontwikkeling [1]
   Vroeë kinderontwikkeling (VKO) [1]
   Vroeëkinderontwikkeling [1]
   Vroue - Beroepsvoorligting [1]
   Vroulik [1]
   Vroulike departementshoof [1]
   Vrye radikale [1]
   Vulnerability [2]
   Vulnerable [1]
   Vulnerable children [1]
   Vulnerable learners [2]
   Vyf/sesjariges [1]
   Vygotsky [2]
   Waarde uitklaring en opvoeding vir volhoubare ontwikkeling [1]
   Waardes [1]
   Waardesonderrig [1]
   Waargenome krag [1]
   Waarneming van weerstandsfaktore [1]
   Wangedrag [1]
   Wanopvattings [2]
   Wanpersepsies [1]
   water quality [1]
   waterkwaliteit [1]
   Web 2.0 [1]
   Weeskinders [1]
   Well being [1]
   Well-being [6]
   Well-being support teams [2]
   well-performing schools [1]
   Wellbeing [2]
   Wellbeing and coping [1]
   Wellness [9]
   Welstand [2]
   Werkgewer [1]
   Werkgewer-werknemerverhouding [1]
   Werkmotivering [1]
   Werknemer [1]
   Werkplekgeweld [1]
   Werks-geϊntegreerdeleer [1]
   Werksbevrediging [5]
   Werksbevrediging (Behoefte-/verwagtingsbevrediging) [1]
   Werkslading [1]
   Werksmotivering [4]
   Werksontevredenheid [2]
   Werkspanning [1]
   Werkspleksekuriteit [1]
   Werkstevredenheid [5]
   Werkstres [2]
   Werksvervulling [1]
   Werkswinkel [1]
   Werktoegang [1]
   Werkvaardighede [1]
   Wetenskap - Studie en onderrig (Elementêr) [1]
   Wetenskapsleer [1]
   Wetgewing [2]
   wetgewing [1]
   White [1]
   Whole-school approach [1]
   wiki [1]
   Wiskunde [6]
   Wiskunde - Studie en onderrig (Hoër) [1]
   Wiskunde in ingenieurswese [1]
   Wiskunde leerstrategieë [1]
   Wiskunde slaagsyfers vereistes [1]
   Wiskunde-onderrig [2]
   Wiskunde-onderwyser [1]
   Wiskundeonderwysers [1]
   Wiskundeprestasie [1]
   Wiskundetaal [1]
   Wiskundetake [1]
   Wiskundewoordeskat [1]
   Wiskundige bevoegdheid [3]
   Wiskundige geletterdheid [1]
   Wiskundige probleemoplossing [1]
   Woman [1]
   Women [4]
   Women - Vocational guidance [1]
   Women returners [1]
   Woodshop [1]
   Woordeskat [3]
   Woordeskat en taalvaardighede [1]
   Woordeskataanleer [1]
   Woordeskatverkryging [1]
   Work dissatisfaction [1]
   Work fulfilment [1]
   Work Integrated Learning [1]
   Work integrated learning [1]
   Work motivation [3]
   Work performance [1]
   Work place [1]
   Work plans [1]
   Work productivity [1]
   Work satisfaction [6]
   Work skills [1]
   Work stress [1]
   Work trauma [2]
   Working environment [1]
   Workload [1]
   Workplace [1]
   Workplace bullying [2]
   Workplace disciplin [1]
   Workplace security [2]
   Workplace violence [1]
   Workshop [1]
   workshop teacher [1]
   Writing [1]
   writing [1]
   Writing and numeracy [1]
   Writing skills [1]
   writing skills [1]
   Wrongfulness [1]
   wrongfulness [1]
   Wysbegeerte [3]
   Young children [1]
   Youth [2]
   youth [1]
   Youth biomechanical profile [1]
   youth perceptions [1]
   Youth soccer [1]
   Zambia [1]
   “paideia" [1]