Now showing items 3877-4397 of 4397

   Subject
   Taakomskrywings [1]
   Taal en tale [1]
   taalgemeenskap [1]
   Taalprosessering en interaksie [1]
   Take [1]
   Tanzania [1]
   Task management skills [1]
   Task-based Language Learning [1]
   Task-based syllabus design [1]
   Tasks [1]
   Taung (Vryburg, South Africa) [1]
   Teacher [6]
   teacher [1]
   Teacher / Instructor [1]
   Teacher agency [1]
   Teacher and learner-centred teaching approach [1]
   teacher beliefs and perceptions [1]
   Teacher demands [1]
   Teacher development [3]
   teacher development [1]
   Teacher education [5]
   teacher education [3]
   teacher educators [1]
   Teacher facilitation [1]
   Teacher improvement [1]
   Teacher involvement [1]
   Teacher knowledge [5]
   Teacher morale and attitudes [1]
   Teacher needs [1]
   Teacher preparation [3]
   Teacher professional development [1]
   teacher professional development [1]
   Teacher Professional Development (TPD) [3]
   Teacher self-efficacy [1]
   teacher sport-coach [1]
   Teacher strategies [1]
   Teacher stress [1]
   Teacher support [1]
   Teacher training [10]
   Teacher training colleges and strategic planning [1]
   Teacher training/education [1]
   Teacher unionism [1]
   Teacher's assistant [1]
   Teacher-student interaction [1]
   Teacher-student relationships [1]
   Teacher-students [1]
   Teachers [13]
   teachers [1]
   Teachers and learners [1]
   Teachers at farm schools [1]
   Teachers beliefs [1]
   Teachers of gifted learners [1]
   Teachers' attitudes [1]
   Teachers' expectations [1]
   Teachers' teaching behaviour [1]
   Teachers-Job stress-Botswana [1]
   Teachers-Rating of-Botswana [1]
   Teachers-Rating of-South Africa-Mafikeng [1]
   Teachers‘ self-efficacy beliefs [1]
   Teacher¹ [1]
   Teaching [15]
   teaching [1]
   teaching /didactic theory [1]
   teaching accounting [1]
   Teaching aids [2]
   Teaching and assessment [1]
   Teaching and learning [10]
   Teaching and learning approaches [1]
   Teaching and learning in diverse / multicultural environments [1]
   Teaching and Learning International Survey [1]
   Teaching and learning needs [1]
   Teaching and learning of mathematics [1]
   Teaching and Learning Programme [1]
   Teaching and learning strategies [2]
   Teaching and learning technologies (TLT) [1]
   Teaching approach [2]
   teaching approach [1]
   Teaching learners with ADHD [1]
   Teaching methods [6]
   Teaching methods and strategies [2]
   Teaching model [1]
   teaching model [1]
   Teaching of Afrikaans [1]
   Teaching of grammar [1]
   Teaching of life skills [1]
   Teaching of listening [1]
   Teaching of reading [1]
   Teaching of speaking [1]
   Teaching of writing [1]
   Teaching paradigm [2]
   Teaching performance [1]
   Teaching practices [1]
   Teaching proficiency in mathematics [1]
   Teaching quality [1]
   Teaching reading [1]
   Teaching resources [1]
   teaching sequence [1]
   Teaching skills [1]
   Teaching strategies [6]
   teaching strategies [2]
   Teaching strategies and digital storytelling [1]
   Teaching strategy [3]
   Teaching support [1]
   teaching view [1]
   Teaching with computers [1]
   Teaching- and learning practices [1]
   Teaching-and-learning [1]
   Teaching-learning [2]
   teaching-learning [2]
   Teaching-learning activities [1]
   Teaching-learning factors [1]
   Teaching-learning media [1]
   Teaching-learning strategies [1]
   Teaching-South Africa [1]
   Teamwork [1]
   Technical college [1]
   Technical School [1]
   Technical schools [1]
   Technical Vocational Education [1]
   Technological literacy [1]
   Technological pedagogical content knowledge (TPCK) [1]
   Technology [12]
   technology [1]
   Technology adoption [1]
   Technology and education technology [1]
   Technology as field of study [1]
   Technology Education [2]
   Technology education [2]
   Technology Enhanced Learning [1]
   Technology Enhanced Learning (TEL) [1]
   Technology enhanced learning (TEL) [1]
   Technology in education [1]
   Technology teaching [1]
   Technology-enhanced learning [3]
   Technophilia [1]
   Technophobia [1]
   Teenage motherhood [1]
   Teenage pregnancy [2]
   Teenager [1]
   Teenagers-Botswana-Gaborone [1]
   Tegnies en tegnologie [1]
   Tegnologie [2]
   Tegnologie - Studie en onderrig - Suid-Afrika [1]
   Tegnologie en onderwystegnologie [1]
   Tegnologie-ondersteunde leer [2]
   Tegnologie-verrykte Leer [2]
   Tegnologieaanvaarding [1]
   Tegnologiekoördineerder [1]
   Tegnologievrees [1]
   Tegnology coordinator [1]
   Teikens [1]
   Teistering [1]
   Television [1]
   Temporary [1]
   Terminology [1]
   Tersiêre instelling [1]
   Tersiêre onderwysinstellings [1]
   Tertiary education [1]
   Tertiary education institutions [1]
   Tertiary institution [1]
   Tertiary institutions [1]
   Tertiary/higher education [1]
   Terugvoer [2]
   Tevredenheid met omgewing [1]
   Textbooks [1]
   The area of school facilities maintenance [1]
   The best interest of the child [1]
   The department of education has made [1]
   The implementation of inclusive education [1]
   The network theory of learning [1]
   The roles of SMTs in the implementation of ANA [1]
   The rules of natural justice [1]
   The Schools Act [1]
   The South African school curriculum [1]
   The structure for teaching [1]
   The subject IT [1]
   Thematic Analysis [1]
   Thermodynamics [2]
   Thinking [1]
   Thinking skills [2]
   Thinking strategies [1]
   Threats [1]
   Throughput [1]
   To investigate educator perceptions [1]
   to receive attention in South Africa [1]
   Toegang tot onderwys [1]
   Toeganklikheid [1]
   Toepassing van regsmaatreëls [1]
   Toetsing [2]
   Tort law [2]
   Torts [1]
   Total quality education [1]
   Total quality leadership [1]
   Total Quality Management [1]
   Total quality management [3]
   Total Quality Management (TQM) [1]
   Total quality management in education-Botswana [1]
   Total quality schools [1]
   Township [2]
   Township high school learners [1]
   Township schools [1]
   Townships [1]
   Toxic schools [1]
   Toxicity [2]
   TPACK [1]
   Trades and trade test [1]
   Traffic [2]
   Traffic safety [1]
   Traffic safety education [1]
   Trainers [1]
   Training [17]
   Training and development [2]
   Training centre [1]
   Training in Information Systems [1]
   Training needs [1]
   Training of [2]
   Training officers [1]
   Training programmes [1]
   Training staff [1]
   Training transfer [1]
   Training unit [1]
   Transactional leadership and transformational leadership [1]
   transactional leadership style [1]
   transactional resilience [1]
   Transaksionele leierskap [1]
   Transdisciplinary pedagogy [1]
   Transfer [1]
   Transformatiewe inklusiwiteit [1]
   Transformation [5]
   Transformation and management style approaches [1]
   Transformational leadership [1]
   Transformational leadership and Return on investment (ROI) [1]
   transformational leadership style [1]
   Transformative inclusive education [1]
   Transformerende leierskap [1]
   Transition [1]
   Transition from secondary to tertiary education [1]
   Transvaal [15]
   Transvaal 1945- [1]
   Tribal hierarchy [1]
   Trichotomy [1]
   Trigotomie [1]
   trust [1]
   Tshwane University of Technology [1]
   Tutor [2]
   Tutorials [1]
   tutorials [1]
   tutors [1]
   TVET Colleges in South Africa [2]
   Tweede taal leer [1]
   Tweede taal onderrig [1]
   Tweedetaalverwerwing [1]
   typing [1]
   U/19 rugby players [1]
   Uitbeeldings [1]
   uitdagings [1]
   uitdagings tot leer [1]
   Uiteenlopende behoeftes [1]
   uitkomsgebaseerde assessering [1]
   Uitkomsgebaseerde onderwys [1]
   Uitkomsgerigte onderwys en opleiding [1]
   Uitlanders [1]
   Uitset [1]
   Ultra vires [1]
   UNAIDS terminology on HIV and AIDS [1]
   Under-representation [1]
   Underachievement [1]
   Underachievers [2]
   undergraduate mathematics teachers [1]
   Undergraduate teacher training [1]
   Undergraduate training [1]
   Underrepresentation [1]
   Understanding [2]
   Unemployment [1]
   Unfair practice [1]
   Union [2]
   Unionism [1]
   Unity and diversity [1]
   Unity in diversity [1]
   Universiteits- en kollegehoofde [1]
   Universiteitstudente met ATHV [1]
   University [2]
   University of North West (South Africa) [1]
   University of technology [1]
   University students and college students problems [1]
   University students with ADHD [1]
   University teachers [1]
   Unprofessional conduct [1]
   Urban [2]
   Use of technology [1]
   Vaal Triangle [1]
   Vaal Triangle Townships [1]
   Vaaldriehoek (Suid-Afrika) [1]
   Vaardigheidstoetsing [1]
   Vader [1]
   Vaderloosheid [1]
   Vakbond [1]
   Vakinhoudelike kennis [1]
   Value orientation [1]
   value-based approach [1]
   Value-orientation [2]
   Values [9]
   values and school effectiveness [1]
   Values clarification and education for sustainable development [1]
   Values education [3]
   Values education programmes [1]
   Values-Study and teaching [1]
   Van Hiele [2]
   Van Hiele levels [1]
   Van Hiele Theory of Geometric Thought [1]
   Van Hiele-denkvlakke [1]
   Vandalism [1]
   Veiligheid [4]
   veiligheid [1]
   Veldpraktikum [1]
   vennootskap [1]
   Vennootskappe in onderwysersopleiding [1]
   Veranderende [1]
   Verandering [1]
   Veranderingsagent [1]
   Verantwoordbaarheid [1]
   Verbal abuse [1]
   Vergelykende Opvoedkunde [1]
   Vergelykende studie [1]
   Verhoudings [1]
   Vernuwing [1]
   Verskillende perspektiewe [1]
   Versorging en higiëne [1]
   Versorgingsplig [1]
   verspreide kognisie [1]
   Verstaanbare inset [1]
   Verstandelik gestremde kinders [1]
   Verstandelik gestremde kinders - Onderwys [2]
   Verstandelik gestremdes - Onderwys [1]
   Vertical and horisontal application of fundamental rights [1]
   Verwysing [1]
   Viability [1]
   Victim [1]
   Victimization [3]
   Video class system [1]
   Video recording [1]
   Views [1]
   VIGS weeskinders [1]
   Viktimisasie [1]
   Viktimisering [1]
   Violation of children's rights [1]
   Violence [3]
   Violence in schools [1]
   Vision [1]
   Visual impairment [1]
   Visual impairments [1]
   Visual interpretation [1]
   Visual Methodologies [1]
   Visual methodologies [1]
   Visual semiotics [1]
   Visual, verbal / written, drawing, logical and application skills [1]
   Visualisation [1]
   visualisation [1]
   visualisation process [1]
   Visualisations [1]
   Visuele programmeertaal [1]
   VKO-sentrums [1]
   Vocabulary [6]
   Vocabulary acquisition [4]
   Vocabulary and language skills [1]
   Vocabulary depth [1]
   Vocabulary instruction [1]
   Vocabulary knowledge [1]
   Vocabulary learning [2]
   Vocabulary size [1]
   Vocabulary strategies [2]
   Vocabulary threshold for reading [1]
   Vocational choices [1]
   Vocational education [1]
   Vocational guidance-Botswana [1]
   Vocational interests [1]
   Vocational studies [1]
   Vocational training [1]
   Voeding [1]
   Voldiensskole [2]
   volhoubaarheid [1]
   volhoubare akademiese prestasie [1]
   Volitional strategies [1]
   VOO Kollege [1]
   VOO Kolleges [1]
   Voorbereiding [1]
   voorbereiding [1]
   Voordele [1]
   Voorligting [1]
   Voorligting in hoër onderwys [1]
   Voorligting in primêre onderwys [2]
   Voorligting in sekondêre onderwys [1]
   Voorligtingsprogram [1]
   Vooroordeel [1]
   voorspellers [1]
   Voorspelling van akademiese prestasie [10]
   Voorspelling van akademiese sukses [1]
   Voortgesette onderwys [1]
   Vraagstellingstegnieke [1]
   Vroeë kinderjare [1]
   Vroeë kinderontwikkeling [1]
   Vroeë kinderontwikkeling (VKO) [1]
   Vroeëkinderontwikkeling [1]
   Vroue - Beroepsvoorligting [1]
   Vroulik [1]
   Vroulike departementshoof [1]
   Vrye radikale [1]
   Vulnerability [2]
   Vulnerable [1]
   Vulnerable children [1]
   Vulnerable learners [2]
   Vyf/sesjariges [1]
   Vygotsky [2]
   Waarde uitklaring en opvoeding vir volhoubare ontwikkeling [1]
   Waardes [1]
   Waardesonderrig [1]
   Waargenome krag [1]
   Waarneming van weerstandsfaktore [1]
   Wangedrag [1]
   Wanopvattings [2]
   Wanpersepsies [1]
   water quality [1]
   waterkwaliteit [1]
   Web 2.0 [1]
   Weeskinders [1]
   Well being [1]
   Well-being [6]
   Well-being support teams [2]
   well-performing schools [1]
   Wellbeing [2]
   Wellbeing and coping [1]
   Wellness [9]
   Welstand [2]
   Werkgewer [1]
   Werkgewer-werknemerverhouding [1]
   Werkmotivering [1]
   Werknemer [1]
   Werkplekgeweld [1]
   Werks-geϊntegreerdeleer [1]
   Werksbevrediging [5]
   Werksbevrediging (Behoefte-/verwagtingsbevrediging) [1]
   Werkslading [1]
   Werksmotivering [4]
   Werksontevredenheid [2]
   Werkspanning [1]
   Werkspleksekuriteit [1]
   Werkstevredenheid [5]
   Werkstres [2]
   Werksvervulling [1]
   Werkswinkel [1]
   Werktoegang [1]
   Werkvaardighede [1]
   Wetenskap - Studie en onderrig (Elementêr) [1]
   Wetenskapsleer [1]
   Wetgewing [2]
   wetgewing [1]
   White [1]
   Whole-school approach [1]
   wiki [1]
   Wiskunde [6]
   Wiskunde - Studie en onderrig (Hoër) [1]
   Wiskunde in ingenieurswese [1]
   Wiskunde leerstrategieë [1]
   Wiskunde slaagsyfers vereistes [1]
   Wiskunde-onderrig [2]
   Wiskunde-onderwyser [1]
   Wiskundeonderwysers [1]
   Wiskundeprestasie [1]
   Wiskundetaal [1]
   Wiskundetake [1]
   Wiskundewoordeskat [1]
   Wiskundige bevoegdheid [3]
   Wiskundige geletterdheid [1]
   Wiskundige probleemoplossing [1]
   Woman [1]
   Women [4]
   Women - Vocational guidance [1]
   Women returners [1]
   Woodshop [1]
   Woordeskat [3]
   Woordeskat en taalvaardighede [1]
   Woordeskataanleer [1]
   Woordeskatverkryging [1]
   Work dissatisfaction [1]
   Work fulfilment [1]
   Work Integrated Learning [1]
   Work integrated learning [1]
   Work motivation [3]
   Work performance [1]
   Work place [1]
   Work plans [1]
   Work productivity [1]
   Work satisfaction [6]
   Work skills [1]
   Work stress [1]
   Work trauma [2]
   Working environment [1]
   Workload [1]
   Workplace [1]
   Workplace bullying [2]
   Workplace disciplin [1]
   Workplace security [2]
   Workplace violence [1]
   Workshop [1]
   workshop teacher [1]
   Writing [1]
   writing [1]
   Writing and numeracy [1]
   Writing skills [1]
   writing skills [1]
   Wrongfulness [1]
   wrongfulness [1]
   Wysbegeerte [3]
   Young children [1]
   Youth [2]
   youth [1]
   Youth biomechanical profile [1]
   youth perceptions [1]
   Youth soccer [1]
   Zambia [1]
   “paideia" [1]