Now showing items 1-311 of 311

   Subject
   Vaal [1]
   Vaal Region [1]
   Vaal Triangle [8]
   Vaardighede [3]
   Vaardighede en bevoegdhede [1]
   Vaardighede ontwikkeling [1]
   vaardighede tekort [1]
   Vaardigheid [4]
   Vaardigheid toetsing [1]
   Vaardigheidsraamwerk [2]
   Vaccine [1]
   Vakansie [1]
   Vakbond [1]
   vakbond lidmaatskap [1]
   Validate [1]
   Validation [12]
   Validering [2]
   Validity [35]
   Valuation [4]
   valuation [2]
   Valuation approach [1]
   valuation approach [1]
   valuation framework [1]
   Valuation method [1]
   Valuation methods [1]
   valuation methods [1]
   Valuation methods - Net present value [1]
   Value [6]
   value [3]
   Value add [1]
   Value added approach [1]
   Value Added Tax [4]
   Value added tax [1]
   Value Added Tax (VAT) [2]
   value adding [1]
   Value and Effectiveness [1]
   Value at Risk [1]
   Value at Risk (VaR) [1]
   value based investment [1]
   Value based management [1]
   Value based management (VBM) [1]
   value capture [1]
   Value chain [5]
   value chain [2]
   Value chain analysis [2]
   value chains [1]
   Value co-creation [1]
   Value Creation [1]
   Value creation [5]
   value creation [2]
   Value Differentiation [1]
   Value dissonance [1]
   value driver [1]
   value drivers [1]
   value innovation [1]
   Value measurement [1]
   Value of companies [1]
   Value proposition [1]
   value proposition [1]
   Value relevance [1]
   Value Stream Map [1]
   Value Stream Mapping [3]
   Value-Added Management [1]
   Value-added tax [4]
   Value-Added Tax (VAT) [2]
   Value-Added Tax Act [1]
   value-adding [1]
   Value-at-risk [1]
   Value-Based Management [3]
   Value-based management [4]
   Value-based management (VBM) [2]
   value-creation process [1]
   Value-driven transformation [1]
   Value-of-risk [1]
   Values [15]
   values [1]
   Valuestream mapping [1]
   vanadium redox flow (VRFB) [1]
   Vanderbijlpark Works [1]
   VAR [4]
   VAR models [1]
   Variability [1]
   Variable cost [1]
   Variable costs [1]
   Variable rate technology [1]
   Variable returns to scale [1]
   variable returns to scale [1]
   Variance analysis [1]
   Variance Decomposition [4]
   Variance Decomposition model [1]
   Variance decomposition model [1]
   Variance explained [1]
   Variansie verklaar [1]
   Variansie-ontbindingsmodelle [1]
   Variety [1]
   VARMA [1]
   VARMA Class of model [1]
   Varsity Cup sport [1]
   Varswater oewerhengel - Volhoubaarheid [1]
   Vasgelegde waarde (VW) [1]
   Vasicek distribution [1]
   Vaste koste [1]
   VAT [1]
   VAT Act [1]
   VAT and government deficit [1]
   VAT and government revenue [1]
   VAT on fuel and Fuel levy [1]
   VAT treatment [1]
   VBM [1]
   VCC [1]
   VCT [1]
   VEC Granger Causality [1]
   VEC model [1]
   VECM [4]
   Vector Autoregression [1]
   Vector autoregression technique [1]
   Vector Autoregressive Model (VAR) [1]
   Vector Error Correction Model [8]
   Vector Error Correction model [2]
   Vector error correction model [3]
   Vector error correction model (VEC model) [1]
   Vector Error Correction Model (VECM) [1]
   Veeboerdery [1]
   Veerkragtigheid [1]
   veerkragtigheid aanwysers [1]
   Vehicle finance [1]
   Vehicles [1]
   Veiligheidsprestasie [1]
   Veiligheidsuitkomste [1]
   Vektor-foutaanpassings-model [1]
   Vektor-foutaanpassingsmodelle [1]
   Velvet beans [1]
   Vendor [2]
   Vendors' poor responses [1]
   Vennootskap [1]
   Ventersdorp [1]
   Venture capital [1]
   venturing [1]
   veranderingsbestuur [1]
   Veranderlike koste [1]
   Veranderlikheid [1]
   verantwoordelike toerisme [1]
   Verantwoordelikheid [1]
   verbal [1]
   verbal aggressiveness [1]
   Verbal communication [1]
   Verbintenis en prestasie [1]
   Verbondenheid [1]
   Verbouing [1]
   Verbruikers [1]
   Verbruikers se persepsies [1]
   Verbruikersaankoopgedrag [1]
   Verbruikersgedrag [1]
   Verbruikerskrediet [1]
   Verdiskonteerde kontantvloei (VKV) [1]
   Vereeniging cluster [1]
   Verenigde Koninkryk [1]
   Vergaderings [1]
   Vergelykbare verkope [1]
   Vergoeding [1]
   vergoeding [1]
   Verhouding met toesighouers [1]
   Verhoudingsbemarking [1]
   verhoudingsbemarking (VB) [1]
   Verhoudingsbestuur [1]
   Verkennende navorsing [1]
   Vermindering van belasting [1]
   Vermoë [1]
   verpleegsters [1]
   Versekeringsbedryf-personeel en korrektiewe werknemers [1]
   Verskansing [1]
   Verspreiding van inkomste [1]
   Verstandelik gestremde kinders [1]
   Vertical equity [1]
   Vertical integration [1]
   vertical integration [1]
   Vertical roller mill technology [1]
   Vertical trust [2]
   Vertikale vertroue [1]
   Vertroue [3]
   Vertrouensoriëntasie [1]
   Vertrouensprofiel [1]
   Vertroulikheid [1]
   Vervaardigersondersteuningsberamings [1]
   Vervaardiging [1]
   Vervalsing [1]
   Verwagte diens [1]
   Verwagting [1]
   Verwagtinge van die dosent [1]
   Verwagtinge van die student [1]
   Verwagtings [1]
   Veterinary services -- South Africa -- North-West [1]
   Veterinary services-South Africa-North-West [1]
   Viability [1]
   viability [1]
   Vicarious liability [1]
   Vice-Chancellor [1]
   Victim [1]
   Victor Khanye [1]
   Victoria Falls [1]
   Video game industry [1]
   Video gaming events [1]
   Video on-demand [1]
   video on-demand [1]
   Views from the Frontline (VFL) [1]
   Views on AIDS (Disease)-South Africa-North-West [1]
   Views on HIV (Viruses)-South Africa-North-West [1]
   Vignette study [1]
   Vigour [6]
   Village bank [1]
   Village Enterprise Agent [1]
   Vinification [1]
   Violation [5]
   Violation and fulfillment of the psychological contract [1]
   Violation of contract [1]
   Violation of psychological contract [1]
   Violation of the psychological contract [1]
   Violence [3]
   Virtual collaboration [1]
   Virtual competencies [1]
   Virtual currency [1]
   Virtual learning environment [1]
   Virtual marketing [1]
   Virtual office [1]
   Virtual organisations [1]
   Virtual skills [1]
   Virtual software development teams [1]
   Virtual talented workers [1]
   Virtual Teams [1]
   Virtual teams [1]
   Virtual training [1]
   Virtual work [1]
   Virtual workers [1]
   Virtuele sagteware-ontwikkelingspanne [1]
   Virtuele spanne [1]
   Virtuousness [1]
   Vision [3]
   vision, mission and values [1]
   Visitor experience [2]
   Visitor satisfaction [1]
   Visual arts [1]
   visual arts [1]
   visuals [1]
   visuele kunste [1]
   Visuele waarneming [1]
   Vocational Calling [1]
   Vocational training [1]
   Vodacom’ mobile retail stores [1]
   Voedselkeuse [1]
   Voedselverbruikersgedrag [1]
   Voice over Internet protocol (VoIP) [2]
   volatiliteit [1]
   Volatiliteit-oorspoel effekte [1]
   volatiliteitsoorspoel effek [1]
   Volatility [5]
   volatility [2]
   Volatility effect [1]
   Volatility forecasting [1]
   volatility spill-over [1]
   Volatility spill-over effect [1]
   Volatility spill-over effects [1]
   Volatility spillover effect [1]
   Volatility transmission [1]
   Volhoubaarheid [4]
   Volhoubaarheid van 'n sosiale mandaat [1]
   Volhoubare boerdery [1]
   Volhoubare mededingende voordeel [1]
   Volhoubare ontwikkeling [4]
   Volhoubare toerisme [2]
   Volhoubare welvaartskepping [1]
   voluminous waste stream [1]
   Voluntary counselling [1]
   Voluntary disclosure programme [1]
   voluntary turnover [1]
   Volunteer [1]
   Volunteer(s) [1]
   Volunteerism [1]
   Voluntourism [1]
   Von Bertallanfy [1]
   Voordele [2]
   Voorligting in hoër onderwys [1]
   Voorneme om te bedank [2]
   voorneme om te bedank [1]
   Voornemens om van werk te verander [1]
   Vooroordeel [1]
   Voorsiening vir aftrede [1]
   Voorsorgfondsbydraes [1]
   Voorspelling van akademiese prestasie [1]
   Voorspellingsakkuraatheid [1]
   Voorstel [1]
   Vooruitskattings [1]
   Vooruitwisselkoers [1]
   voorwaardelike waarde [1]
   Voting rights [1]
   Voucher/Gift card transactions [1]
   Vouchers [1]
   Vraag [1]
   Vraag en aanbod perspektief [1]
   Vraelysontwikkeling [1]
   Vroulike werkers [1]
   Vroulikheid [2]
   vryehandel [1]
   Vryfees [3]
   Vrylike lysting [1]
   Vrywillige blootleggingsprogram [1]
   VSA [1]
   Vulnerabilities [2]
   Vulnerability [5]
   Vulnerability analysis [1]
   VVM [1]
   Vyandigheid [1]