Now showing items 1-1 of 1

    • Testeervryheid in die huidige konstitusionele bedeling 

      Venter, Flora Lillian (North-West University (South Africa) , Potchefstroom Campus, 2016)
      Die vraag wat deur hierdie skripsie beantwoord word is of testeervryheid beperk kan word deur konstitusionele regte en indien wel, tot watter mate. Om hierdie vraag te beantwoord moet vasgestel word watter formele vereistes ...