Now showing items 1-1 of 1

    • Stedelike ekologie as geïntegreerde omgewingswetenskap / Sarel Stephanus Brink 

      Cilliers, Sarel Stephanus (Potchefstroom : Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus (Suid-Afrika), 2007)
      Stedelike Ekologie is 'n komplekse, interdissiplinêre en toegepaste wetenskap wat ekologiese begrip van mens-oorheerste ekosisteme. verhoog, belangrike inligting voorsien wat volhoubare ontwikkeling aanmoedig en Sosiale, ...