Now showing items 1-1 of 1

    • Katalitiese chemie - verlede, hede en toekoms / Hermanus Cornelius Moolman Vosloo 

      Vosloo, Hermanus Cornelius Moolman (Potchefstroom : Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus (Suid-Afrika), 2007)
      As samevatting wil ek die volgende aanhaling van Robert Day as boodskap in julle midde laat: "There are four things that make this world go round: love, energy, materials and information. We see about us a critical ...