Now showing items 1-1 of 1

    • 'n Werkgroep vir teologie, filosofie en ander vakdissiplines 

      Du Plessis, Pieter Gert Wessel (AOSIS, 2011)
      Die voorstel dat ’n werkgroep tussen teoloë, filosowe en ander vakspesialiste op die been gebring word, hang nou saam met die insig dat grondslaekwessies in alle fakulteite en studierigtings bestaan. Die skrywer beweeg ...