Now showing items 1-4 of 4

  • Land affairs and rural development; agriculture : 2009 (1) : journal 

   Du Plessis, Wilhelmina; Pienaar, Juanita Magrietha; Olivier, Nicolaas Johannes Jacobus (Verloren van Themaat Centre, UNISA, 2009)
  • Land matters and rural development: 2015 (1) 

   Pienaar, Juanita; Du Plessis, Wilhelmina; Olivier, Nicolaas Johannes Jacobus (VerLoren Van Themaat Centre / UNISA Press, 2015)
   Government has increased its focus on land reform and several redistribution programmes have been launched. The re-opening of the land restitution process in July 2014 has resulted in several new claims being instituted. ...
  • Land matters and rural development: 2015 (2) 

   Pienaar, Juanita; Du Plessis, Wilhelmina; Olivier, Nicolaas Johannes Jacobus (VerLoren Van Themaat Centre / UNISA Press, 2015)
   In this note on land the most important measures and court decisions pertaining to restitution, land redistribution, land reform, unlawful occupation, housing, land use planning, deeds, surveying, rural development and ...
  • Onrus en Geweld: 2009 (1): joernaal 

   Du Plessis, Wilhelmina; Pienaar, Juanita Magrietha; Olivier, Nicolaas Johannes Jacobus (VerLoren Van Themaat Centre, UNISA, 2009)
   Een van die gebeure wat die grootste opspraak tydens die verslagtydperk gelewer het, was die ontbinding van die sogenaamde Skerpioene (Direktoraat van Spesiale Operasies). Die ontbinding het tot hewige kritiek en hofsake ...