Now showing items 1-2 of 2

  • An only-child adolescent's lived experience of parental divorce 

   Dorfman, Dayle; Jacobs, Issie (SAPSAC, 2015)
   The aim of this qualitative case study was to explore and describe the experience of an only-child adolescent's lived experience of parental divorce. Gestalt field and phenomenological theory in conjunction with current ...
  • Grootouers se rolle en belewenisse as hoofversorgers van hulle kleinkinders 

   Jacobs, Issie; Brink, Susan; Roos, Vera; Steyn, Sandra (LitNet, 2016)
   Sosiale veranderinge en die verandering in die tradisionele struktuur van gesinne en families het daartoe aanleiding gegee dat grootouers toenemend die hoofversorgers van hulle kleinkinders word. Die doel van die navorsing ...