Show simple item record

dc.contributor.authorVan Wyk, J.H.
dc.date.accessioned2015-06-24T13:37:53Z
dc.date.available2015-06-24T13:37:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationVan Wyk, J.H. 2013. Die uitdaging van die ateïsme en antiteïsme: ’n teologiese gesprek met Armando Pellencin oor sy boek Ateïsme: die saak teen God (1 & 2). In die Skriflig. 47(1):1-15. [http://www.inluceverbi.org.za/index.php/skriflig]en_US
dc.identifier.issn1018-6441
dc.identifier.issn2305-0853 (Online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/13949
dc.description.abstractOPSOMING: In hierdie artikel beskryf die outeur hoedat hy onverwags in 2007 in ’n debat met die ateïs Armando Pellencin betrokke geraak het en hoedat dit uiteindelik gelei het tot die skryf van hierdie artikel oor ateïsme. Nadat hy in ’n kort intermezzo ’n oorsig oor die opkoms van ateïsme gebied het, lewer die outeur daarna ’n uiteensetting van die standpunte van Pellencin. In die volgende hoofdeel van die artikel argumenteer die outeur dat Pellencin – asook ander ateïste – nie afdoende en bevredigende antwoorde kan gee op die vyf fundamentele lewensvrae nie. Hierdie fundamentele lewensvrae is die volgende: Hoe verwerf ’n mens kennis (waarheid)?; Waar kom alles vandaan?; Waar gaan alles heen?; Wat is die sin van die lewe?; Hoe kan ’n mens tussen goed en kwaad onderskei? Die outeur konkludeer dat ateïsme, as geloofskeuse en lewens- en wêreldbeskouing faal vanweë die inherente tekortkomings wat aan die reduksionisiese benadering van naturalisme, rasionalisme, positivisme en sciëntisme verbonde is. ABSTRACT: The challenge of atheism and anti-theism: Theological discourse with Armando Pellencin on his book Ateïsme: die saak teen God. In this article the author describes how, in 2007, he got involved in an unexpected discourse with the atheist Armando Pellencin and how it eventually lead to the writing of this article on atheism. After a short intermezzo in which an overview of the rise of atheism is presented, the views of Pellencin are expounded. In the main part of the article the author argues that Pellencin and other atheists fail to supply decisive and satisfactory answers to the five fundamental questions in life. This fundamental questions are the following: How do we achieve knowledge (truth)?; Where does everything come from?; Where is everything going to?; What is the meaning of life?; How should we discern between good and evil? The author concludes that atheism, as a matter of faith, fails as a life and worldview, because of the deficiencies inherent in a reductionist approach such as naturalism, rationalism, positivism and scientism.en_US
dc.description.urihttp://www.inluceverbi.org.za/index.php/skriflig
dc.description.urihttp://dx.doi.org/10.4102/ids.v47i1.536
dc.description.urihttp://www.indieskriflig.org.za/index.php/skriflig/article/view/536
dc.language.isootheren_US
dc.publisherOASISen_US
dc.titleDie uitdaging van die ateïsme en antiteïsme: ’n teologiese gesprek met Armando Pellencin oor sy boek Ateïsme: die saak teen God (1 & 2)en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record