Now showing items 1-1 of 1

    • Geloofstaal tussen pan-literalisme, pan-metaforisme en die dubbeltaalmodel 

      Botha, Marthina Elaine (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2011)
      Geloofstaal tussen pan-literalisme, pan-metaforisme en die dubbeltaalmodel Pan-metaforisme dui op 'n posisie wat argumenteer dat dit wat geartikuleer word slegs metafories tot uitdrukking gebring kan word of slegs via die ...