Now showing items 1-2 of 2

  • Die geesteswetenskaplike agtergrond van die natuurwetenskappe 

   Strauss, Danie (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016)
   The cradle of our Western intellectual legacy is found in ancient Greece where philosophy witnessed the slow process of differentiation through which the various social sciences started to come into their own. Their ...
  • 'n Werkgroep vir teologie, filosofie en ander vakdissiplines 

   Du Plessis, Pieter Gert Wessel (AOSIS, 2011)
   Die voorstel dat ’n werkgroep tussen teoloë, filosowe en ander vakspesialiste op die been gebring word, hang nou saam met die insig dat grondslaekwessies in alle fakulteite en studierigtings bestaan. Die skrywer beweeg ...