Now showing items 1-1 of 1

    • Grootouers se rolle en belewenisse as hoofversorgers van hulle kleinkinders 

      Jacobs, Issie; Brink, Susan; Roos, Vera; Steyn, Sandra (LitNet, 2016)
      Sosiale veranderinge en die verandering in die tradisionele struktuur van gesinne en families het daartoe aanleiding gegee dat grootouers toenemend die hoofversorgers van hulle kleinkinders word. Die doel van die navorsing ...