Now showing items 1-1 of 1

    • Southern Africa, regionalism and the SADC. 

      Kirsten, Johan F (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2009)
      • Opsomming: Suider-Afrika is `n belangrike streek in Afrika waar politieke en ekonomiese samewerking tussen state reeds dekades gelede `n aanvang geneem het. Dit was die geval selfs voor Uniewording in 1910, maar sedert ...