Now showing items 1-1 of 1

    • Dancing with literature: an overview of South African ballroom dancing. 

      Green, Alida (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2009)
      • Opsomming: Hoewel baldanse deel maak van Suid-Afrika se ryk erfenis, is hierdie sosiale aktiwiteit se kulturele-en maatskaplike waarde tot dusvêr nie in diepte ondersoek nie. Hierdie artikel gee ‘n kort oorsig oor ...