Now showing items 1-548 of 548

   Subject
   Maatskaplike werk [1]
   Maatskaplike werker [1]
   Maceration [1]
   Macrocytosis [1]
   Macrolide [1]
   Macrolide antibiotics [1]
   Macrolides [1]
   macromolecule [1]
   Macronutrients [1]
   Macrovascular [1]
   Mafikeng [1]
   Mafikeng Campus [1]
   Magistrate [1]
   Mail order pharmacy [1]
   Maize meal [1]
   Maize-subsistence farming areas [1]
   Major depressie [3]
   Major depressiewe versteuring (MDV) [1]
   Major depression [1]
   Major depressive disorder [3]
   Major depressive disorder (MDD) [3]
   major depressive disorder (MDD) [1]
   Makroliede [1]
   Malaria [31]
   malaria [2]
   Malawi [1]
   MALDI-TOF MS [1]
   Male [1]
   Male circumcision [1]
   Male consumer [1]
   Male consumers [1]
   Male dominance [1]
   Male rite of passage [1]
   Malnutrition [5]
   Malpractice [1]
   Maltreatment [1]
   Malvern Morphologi G3 [1]
   Managed and primary health care [1]
   Managed care [4]
   Managed health care [4]
   Managed health care instruments [1]
   Managed pharmaceutical care [1]
   Management [5]
   management [2]
   Management instrument(s) [1]
   Management of preterm infants in South Africa [1]
   managers [1]
   mandatory reporting [1]
   Manganese [1]
   Manlike verbruikers [1]
   Manual [1]
   MAO [3]
   MAO B [1]
   MAO-A [4]
   MAO-B [3]
   MAO-B inhibitors [2]
   maraging steel [1]
   Marble burying [1]
   Marble-burying [1]
   Marble-burying test [1]
   Marijuana [1]
   Marinobufagenin [2]
   Marital dissatisfaction [1]
   Markers of fibrinolysis [1]
   Marketing [1]
   marketing [1]
   Marketing of foods [1]
   Marketing strategy [1]
   Marriage [2]
   masked hypertension [1]
   Maslow se teorie [1]
   Maslow’s theory [1]
   Mastoparan [1]
   Match analyses [1]
   match analysis [1]
   Match-analysis [1]
   Match-specific training [1]
   maternal and neonatal outcomes [2]
   Maternal emotions [1]
   maternal fatty acid status [1]
   maternal immune activation [1]
   maternal mortality [1]
   Maternity care models [1]
   Maternity Services [1]
   Mathematical model [1]
   Matlosana District [1]
   Matlosana-distrik [1]
   Matrigel® [1]
   Matrix [1]
   Maturity [1]
   Maximum absorbance [1]
   MCF-7 [1]
   McMaster Model of Family Functioning [1]
   McMaster Model van Gesinsfunksionering [1]
   MDA-MB-231 [1]
   Mean corpuscular haemoglobin [1]
   Mean corpuscular volume [1]
   Meaning [3]
   meaning [1]
   Meaning construction [1]
   Meaning in life [3]
   Meaning in Life Questionnaire [2]
   Meaning making [1]
   meaning making [1]
   Meaning making mechanisms [1]
   Meaning positive affect [1]
   Meaning-Making [1]
   Meaningful work [1]
   Measurement [2]
   Measurement invariance [1]
   Measurement technique [1]
   Measurements [1]
   measures [1]
   measures for adherence [1]
   Measures of physical activity [1]
   Mechanical ventilation [1]
   Mechanical work [1]
   Medical circumcision [1]
   medical complications [1]
   medical cost [1]
   Medicated chewing gum (MCG) [1]
   Medication adherence [1]
   Medication administration error [1]
   medication administration error [1]
   medication error [1]
   Medication errors [1]
   Medication possession ratio [1]
   Medication safety [1]
   Medicinal plant [1]
   Medicinal plants [2]
   medicinal properties [1]
   Medicinal treatment cost [2]
   Medicine claims data [1]
   medicine claims data [1]
   Medicine cost [2]
   Medicine costs of treatment [1]
   Medicine logistics [1]
   Medicine possession ratio [1]
   Medicine possession ratio modified [1]
   Medicine prevalence [1]
   Medicine reference price system [1]
   Medicine treatment cost [3]
   Medicine usage [2]
   medicine utilisation [1]
   medicines claims data [1]
   mediese koste [1]
   Medikasie toedieningsfout [1]
   Medikasie veiligheid [1]
   Medikasiebesit-ratio [1]
   Medisyne behandelingskoste [1]
   Medisyne-eise data [1]
   Medisyne-eisedatabasis [1]
   Medisyne-items teen parkinsonisme [1]
   Medisynekoste [1]
   Medisyneverbruik hersiening [1]
   Medisyneverbruikevaluering [1]
   Medisyneverbruiksevaluering [3]
   Medisyneverbruiksoorsig [1]
   Medisyneverbruikstudie [1]
   Meervoudige eenheidkraalsisteme [1]
   Meetkundige gemiddeld metode [1]
   Meetmetodes [1]
   Meewerkendheid [1]
   Meflokien [3]
   Mefloquine [7]
   Mefloquine hydrochloride [1]
   Meganiese werk [1]
   Melanoma [1]
   melanoma [1]
   Melittin [1]
   Melting point [1]
   Memantine [2]
   Membrane permeation [1]
   Membrane potential [1]
   Memory [1]
   Memory consolidation [1]
   Menarche [2]
   Menings [1]
   Menopausal symptoms [1]
   Mens like lmmunogebreksvirus (MIV) [1]
   Mense met intellektuele gestremdheid (MMIG) [1]
   Menslike immuniteitsgebrekvirus [1]
   menslike immuniteitsgebrekvirus (MIV) [1]
   Menslike melkbank [1]
   Menstrual function [1]
   Menstrual regularity [1]
   Menstruele-funksie [1]
   mental disorder [1]
   Mental health [8]
   mental health [1]
   Mental health care [1]
   Mental health care establishment [1]
   mental health care facilities [1]
   Mental health care facility [1]
   Mental health care user/users [1]
   Mental health care users [1]
   mental health care users [1]
   mental health caregiver [1]
   Mental Health Continuum [1]
   Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) [1]
   mental health establishment [1]
   mental health literacy [1]
   Mental health nurse specialist [1]
   Mental health professionals [1]
   Mental health services [1]
   Mental health treatment [1]
   Mental healthcare [1]
   Mental healthcare establishment [1]
   mental healthcare practitioners [1]
   mental healthcare user [1]
   mental healthcare users [1]
   Mental healthcare users and medication adherence [1]
   mental illness [4]
   Mental skills training [1]
   Mental well-being [1]
   Mental wellbeing [2]
   Mentally ill family member [1]
   mentally ill family member [1]
   mentally ill family members [1]
   mentally ill patient [1]
   Mentor [2]
   Mentor relationship [1]
   Mentoring [2]
   mentoring [1]
   mentoring programme [1]
   Mentorskap [1]
   Meriva® [1]
   Merkers van fibrinolise [1]
   Mesembrine alkaloids [1]
   Metaal vel deurlaatbaarheid [1]
   Metabolic acidosis [1]
   metabolic control [1]
   Metabolic risk factors [1]
   metabolic risk factors [1]
   Metabolic syndrome [15]
   metabolic syndrome [2]
   Metabolic syndrome (MetS) [1]
   metabolically healthy and unhealthy [1]
   Metaboliese sindroom [3]
   Metaboliese sindroom (MetS) [1]
   Metabolism [3]
   Metabolism inhibition [1]
   Metabolism variability [1]
   Metabolisme [2]
   Metabolomics [2]
   Metacholien [1]
   Metagenomics [1]
   Metal [1]
   Metal cations [1]
   Metal skin permeation [1]
   Metals [2]
   Metamfetamien [3]
   metamfetamien [1]
   Metanolekstrak [1]
   Metaphor [1]
   metformin [1]
   Methacholine [1]
   Methamphetamine [4]
   methamphetamine [1]
   Methanol extract [1]
   Method development [2]
   method development [1]
   Method development and validation [1]
   Method validation [1]
   Methotrexate [1]
   Methoxsalen [1]
   methylation age [1]
   Methylene blue [8]
   Methylphenidate [3]
   methylsulfonylmethane [1]
   Metielfenidaat [2]
   Metileenblou [1]
   Meting [1]
   Metings van fisieke aktiwiteit [1]
   mHealth [1]
   micafungin [1]
   Micro-bead [1]
   Micro-filtration [1]
   Micro-PET/CT [1]
   Microalbuminuria [1]
   Microbeads [1]
   Microbiome [2]
   Microcapsule film [1]
   MicroceLac® [1]
   microcirculation [1]
   Microcrystalline cellulose [1]
   Microcrystalline cellulose (Avicel pH101) [1]
   Microcrystalline cellulose (MCC) [1]
   Microdialysis [1]
   Microemulsion [2]
   Microemulsion copolymerization [1]
   Micrometer [1]
   micronutrient deficiencies [1]
   Micronutrient dilution [1]
   micronutrient fortification [1]
   Micronutrient powders [1]
   Micronutrient status [1]
   micronutrient status [1]
   Micronutrients [1]
   Microorganisms [1]
   Microparticles [1]
   MicroPET/CT [1]
   MicroPET/CT imaging [1]
   microspheres [1]
   Microsponges [1]
   Microvascular [1]
   Microvascular function [1]
   Microvasculature [2]
   Microwave assisted extraction (MAE) [1]
   Microwave irradiation [1]
   Mid-adolescence [2]
   Mid-adolessensie [1]
   Middelkinderjare [2]
   Middelomtrek [1]
   Middle adulthood [1]
   Middle childhood [3]
   Middle-childhood [1]
   Middle-childhood years [1]
   Midwife [1]
   Midwife-led care [1]
   midwifery [1]
   Midwifery in Lesotho [1]
   midwifery in South Africa [1]
   midwifery practice in South Africa [1]
   Midwives [2]
   midwives [4]
   Migrants [1]
   migrants [1]
   migrasie [1]
   migration [1]
   Mikotoksiene [1]
   mikrodialise [1]
   Mikrokristallyne sellulose [1]
   Mikrometer [1]
   mikronutriëntfortifisering [1]
   mikronutriëntstatus [1]
   mikronutriënttekorte [1]
   Mild traumatic brain injury [2]
   Military [1]
   Military healthcare organisation [1]
   Military social work [2]
   Milk, fruit and vegetable intake [1]
   Mimica Matanović and Vlahović-Palčevski drug-drug interaction list [1]
   Mind map [1]
   Mindfulness [6]
   Mindset [1]
   Mine [1]
   Mine setting [1]
   Mineralisation [1]
   Mini-MEKS-in-kapsuul sisteem [1]
   Mini-MUPS-in-capsule system [1]
   Mini-ta [1]
   Mini-tablet-in-capsule system [1]
   Minimum inhibitory concentration [1]
   Mining [2]
   Mining healthcare sector [1]
   Mining maintenance work [1]
   Ministers [2]
   Minitablets [1]
   Minor head injury [1]
   Mirtazapine [1]
   Misbruik [1]
   miscarriage [1]
   miscarriage care [1]
   miscarriage nursing care [1]
   Misdaad [1]
   Misgendering [1]
   Missed opportunities [1]
   Misuse [1]
   Mitochondria [1]
   MIV [2]
   MIV en VIGS [2]
   MIV-positiewe pasient [1]
   MIV/VIGS [3]
   Mixed martial arts [1]
   mixed method approach [1]
   Mixed methods [1]
   mixed methods [1]
   mixed-feeding [1]
   Mmogo-method® [3]
   Mobile phones [1]
   Model [3]
   Model for collaboration [1]
   Modelling [1]
   modelling [1]
   Modified drug release [2]
   Modified eccentric press [1]
   Modified release [1]
   modified release [1]
   Moeder [1]
   Molecular derivatisation [1]
   molecular hybridisation [2]
   Molecular modelling [1]
   Momar Chex barrier cream [1]
   Monkey [1]
   mono-therapy decocotion and triple-combination concoction [1]
   Monoamien [1]
   Monoamien oksidase inhibeerders [1]
   Monoamiene [1]
   monoamiene [1]
   Monoamienoksidase [9]
   monoamienoksidase [1]
   Monoamienoksidase B [1]
   Monoamienoksidase inhibeerder [1]
   Monoamienoksidase-inhibeerders [1]
   Monoamienoksidaseremmers [1]
   Monoamine [1]
   Monoamine Oxidase [1]
   Monoamine oxidase [20]
   monoamine oxidase [1]
   Monoamine oxidase (MAO) [3]
   Monoamine oxidase B [2]
   Monoamine oxidase inhibitors [7]
   monoamine oxidase inhibitors [1]
   Monoamineoksidase [1]
   Monoaminergic stress response [1]
   Monoaminergiese stresrespons [1]
   Monoamines [3]
   monoamines [2]
   monocytes [1]
   Monograaf [1]
   Monograph [1]
   Monounsaturated fatty acids [1]
   Mood [1]
   mood [1]
   Mood disorders [1]
   mood disorders [1]
   Moral beauty [1]
   Moral distress [1]
   Moral identity [1]
   Morbidity [1]
   Morele identiteit [1]
   Morin [1]
   Morning blood pressure surge [1]
   Morphology [1]
   morphology [1]
   Morris water maze [1]
   Mortality [5]
   mortality [2]
   Mother [1]
   Mother to Child Transmission [1]
   Mother to child transmission [1]
   Mother-baby-friendly Hospital Initiative (MBFHI) [1]
   Mother-to-child transmission [3]
   motherhood [1]
   Mothers [3]
   Mothers and infant [1]
   Motivation [6]
   motivation [2]
   Motivators [1]
   Motivators to adherence [1]
   Motivering [2]
   Motor [3]
   Motor ability [1]
   Motor activity [1]
   Motor and physical performance [1]
   Motor characteristics [1]
   Motor co-ordination [1]
   Motor competency [1]
   Motor components pliancy [1]
   Motor coordination (MC) [1]
   Motor development [8]
   Motor fitness [3]
   Motor milestones [1]
   Motor proficiency [2]
   motor proficiency [1]
   Motor skills [1]
   Motor vehicle accident claims [1]
   Motor- en fisiese prestasie [1]
   Motories [1]
   Motoriese agterstande [1]
   Motoriese aktiwiteit [1]
   Motoriese behendigheid [1]
   Motoriese fiksheid [2]
   Motoriese komponente soepelheid [1]
   Motoriese koördinasie [1]
   Motoriese koördinasie (MK) [1]
   Motoriese ontwikkeling [1]
   Motoriese vaardighede [1]
   Motoriese vermoëns [1]
   mourning process [1]
   Mouse model [1]
   Movement disorder [1]
   Movement disorders [1]
   Movement patterns [1]
   Movies [1]
   MPL (Medscheme Price List) [1]
   MPTP [2]
   MTT [2]
   Muco-adhesion [1]
   Mucoadhesion [2]
   Mucoadhesive polymers [1]
   Mucosa [1]
   Mukoadhesie [1]
   Multi-criteria mapping [1]
   multi-disciplinary meetings [1]
   Multi-disciplinary team [1]
   Multi-drug resistant tuberculosis [1]
   Multi-funksionele verbindings [1]
   multi-level perspectives [1]
   Multi-mycotoxin exposure [1]
   Multi-problem poor families [1]
   Multi-skills [1]
   Multi-skills setting [1]
   Multi-target-directed [1]
   Multicultural [1]
   Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC) [1]
   Multidisciplinary intervention [1]
   Multidisciplinary staff [1]
   Multidisciplinary team [1]
   Multidissiplinêre intervensie [1]
   Multidrug resistance [2]
   Multidrug resistant TB [1]
   Multidrug-resistant tuberculosis [1]
   Multifunctional drugs [1]
   Multiple criteria model [1]
   Multiple sclerosis [1]
   Multiple unit pellet systems (MUPS) [1]
   Multiple-unit pellet system [1]
   Multiple-unit pellet system (MUPS) [1]
   Multiple-unit pellet systems [1]
   Municipality [1]
   Munisipaliteit [1]
   MUPS capsule formulations [1]
   Murine model [1]
   Muscarinic acetylcholine receptor [2]
   Muscarinic acetylcholine receptors [1]
   Muscarinic cholinergic pathway [1]
   Muscarinic receptor binding [1]
   Muscle damage [1]
   Muscle mass percentage [1]
   Musculoskeletal changes [1]
   Music [1]
   music and breastfeeding [1]
   Music therapy [1]
   music therapy and hormones [1]
   music therapy and pain [1]
   music therapy and stress [1]
   Musiekterapie [1]
   Muskariniese asetielcholienreseptor [1]
   Muskoloskeletale veranderinge [1]
   mycobacterial [1]
   Mycobacterium tuberculosis [4]
   Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) [1]
   Mycotoxins [1]
   Myn plasing [1]
   Myo-Inositol [1]
   Myo-lnositol [1]