Now showing items 1-4 of 4

  • Afrikaanse gedigte : eerste versameling / Anoniem 

   Anoniem (Kaapstad : Human & Rousseau vir die Patriotvereniging vir Afrikaanse Teksuitgawes van die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1975)
  • Aspekte van die poësievernuwing in Afrikaans na 1950 

   Robinson, Ammerensia Susanna (North-West University (South Africa), 1971)
   Die nuwe tendense in die Afrikaanee poësie na 1950 is op wyd uiteenlopen-de wyee krities beoordeel. Enersyds is byvocr beeld opgemerk dat ,,'n koue wind aan die apsteek (is) in ens literatuur. ''¹ Andersyds is beweer dat ...
  • Wilgerboombogies : verse van Totius 

   Totius, 1877-1953. (Potchefstroom : Weste-Drukkery, 1925)
   By die nuwe druk van “Wilgerboombogies" wens die skrywer alleen te meld dat een van die gedigte, uit die eerste uitgawe, verdwyn het, een daarvan het verander van gedaante en drie nuwes het bygekom. Die nuwes is met ‘n * gemerk.
  • Wilgerboombogies : verse van Totius 

   Totius, 1877-1953. (Potchefstroom : Koomans, 1923)