Now showing items 1-3 of 3

  • Southern Africa, regionalism and the SADC 

   Kirsten, Johan Frederik (North West University (Vaal Triangle Campus)School of Basic Science, 2009)
  • Southern Africa, regionalism and the SADC. 

   Kirsten, Johan F (School for Basic Sciences, Vaal Triangle Campus, North-West University, 2009)
   • Opsomming: Suider-Afrika is `n belangrike streek in Afrika waar politieke en ekonomiese samewerking tussen state reeds dekades gelede `n aanvang geneem het. Dit was die geval selfs voor Uniewording in 1910, maar sedert ...
  • ʼn Evaluasie van die Afrika-Unie as internasionale organisasie 

   Bezuidenhout, Henri; Kleynhans, Ewert (South African Academy for Science and Arts, 2014)
   The half centenary of the Organisation of African Unity (OAU) and the first decade of the African Union (AU) were celebrated during 2013. The OAU was established on 25 May 1963 in Addis Ababa, with the aim to promote unity ...